Det kan kosta rejält om man inte följer de nya utsläppsreglerna i Singapore // Foto: Getty Images

Artiklar

Singapore varnar för stränga straff

Kan hamna i fängelse om man inte följer de nya utsläppsreglerna

Text: Martin Strömberg • 2019-04-11 Uppdaterad 2019-04-11

Från och med 2020 gäller nya utsläppsregler för svavelutsläpp från fartyg i stora delar av världen.

Reglerna säger att utsläppen ska minskas med 85 procent och i Singapore, världens näst största hamn, meddelar man att man kommer att se allvarligt på fartyg som inte uppfyller de nya kraven på scrubbers, gasrening och alternativa bränslen.

Gcaptain rapporterar att myndigheterna och hamnen i Singapore vill sätta maxstraffet till två års fängelse för kaptener och eller fartygsägare som inte följer reglerna direkt från start när de befinner sig på Singaporeanskt vatten.

Andra påföljder kan bli böter av varierande storlek upp till 75 000 kronor.

Enligt sajtens uppgifter kommer de strängare påföljderna att tillämpas vid förfalskande av dokument och försök att undvika eller hindra kontroller.


Text: Martin Strömberg • 2019-04-11
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top