1506827.jpg

Artiklar

Självkörande båtar för storstäder

Multifunktionella och kan skrivas ut med 3d-skrivare.

Text: Martin Strömberg • 2018-05-25 Uppdaterad 2018-05-25

 

MIT-forskare har utvecklat självkörande båtar som ska kunna hjälpa städer att effektivisera verksamheter och att flytta trafik från vägar ut på vattnet.

– Tänk dig att man skiftar infrastrukturtjänster som vanligtvis sker dagtid på vägarna, såsom leveranser och soptömning – till mitt på natten. Och med en flotta av autonoma båtar, säger Daniela Rus, en av forskarna på MIT, enligt Ny Teknik.

Forskarna tänker sig att de ska kunna användas som flytande broar, konsertscener, plattformar för matmarknader eller andra ytor som normalt tar upp städernas begränsade yta i anspråk.

Båtarna, eller pråmarna, är fyra gånger två meter stora och de kan skrivas ut med en vanlig 3d-printer i 16 separata sektioner som splitsas samman.

En båt tar runt 60 timmar att skriva ut. Efter det läggs ett par lager glasfiber på skrovet för att göra det vattentätt.

Vid testerna använde forskarna ett ultraljudssystem samt realtids GPS-moduler. Det gav en felmarginal på under en centimeter. Båtarna drivs av fyra propellrar, en på varje sida av pråmen, vilket ger god manöverförmåga. Därtill har man utvecklat en algoritm som garanterar snabb och korrekt orientering.

– Kontrollenheten tar båtens dynamik, framdrift, status samt referensposition i beaktande. Detta för att optimera hur båten följer sitt spår. Vi kan utifrån detta optimera kraften till propellrarna för at minimera felen, säger Wei Wang, huvudförfattare till MIT-rapporten.

Nästa steg blir att slipa på kontrollenheten och få den att kunna ta förändringar i vikt och friktion i beaktande. Alltså hur kördynamiken ändras när en pråm kör varor eller passagerare.

Om det blir kommersialisering återstår att se.

Fotnot: MIT = Massachusetts Institute of Technology

 


Text: Martin Strömberg • 2018-05-25
ArtiklarBåtnytt
Rulla till toppen