Stena Line är en av dem som har tappat många passagerare men man ökar nu trafiken till Danmark igen // Foto: Getty Images

Artiklar

Sjöfartsverket får 300 miljoner för att täcka coronaförlusterna

Riskerade jätteförlust efter att trafiken störtdykt

Text: Martin Strömberg • 2020-06-16 Uppdaterad 2021-06-09

 

Coronakrisen har drabbat Sjöfartsverket hårt. Intäkterna som består av farledsavgifter och lotsavgifter har sjunkit dramatiskt under våren då framförallt persontrafiken störtdykt, särskilt mellan Sverige och Finland. Godstrafiken har också minskat en del men i mindre utsträckning.

Eftersom Sjöfartsverket i inte kan spara in på sina verksamheter uppvaktades regeringen och samarbetspartierna L och C som nu enats om att täcka det beräknade intäktsbortfallet för i år med 300 miljoner kronor. 

– Ett glädjande besked. Satsningen innebär att vi kan fortsätta att leverera full service till sjöfarten i Sverige. I de möten vi från Sjöfartsverket haft med departementet har vi konstaterat att förlusten för näringslivet och i förlängningen Sverige hade blivit större om vi varit tvungna att dra ner våra servicenivåer. Sjöfarten är viktig för svensk konkurrenskraft, säger Katarina Norén, Sjöfartsverkets generaldirektör på hemsidan.

Underskottet för året beräknas i nuäget till omkring 320 miljoner kronor beroende på en utraderad kryssningssäsong, stillastånde färjor och mindre godsvolymer. Tillskottet från regeringen betyder alltså att Sjöfartsverket har möjlighet att vara tillbaka på ett nollresultat igen. Till största delen finansieras Sjöfartsverket av avgifter från handelssjöfarten och flyget för de tjänster verket utför, till exempel lotsning, underhåll av farleder och sjö- och flygräddning

Utan tillskottet hade ett alternativ varit att dra ned på lotsningen vilket riskerat att orsaka längre väntetider. Det hade också varit risk för att fler hade omkommit på sjön med en bantad sjö- och flygräddning

De 300 miljonerna är det beräknade behovet utifrån situationen just nu, men att det kan komma fler åtgärder senare beroende på utvecklingen framöver.

Sjöfartsverket har många fasta avgifter och ska bland annat upprätthålla beredskapen för flyg- och sjöräddningen, samt se till att samtliga farleder, slussar och lotsstationer är tillgängliga dygnet runt under årets alla dagar så att godsflödet till och från Sverige säkras.

– Vår ekonomi är fortfarande dålig och det är därför viktigt att vi fortsätter att effektivisera vår verksamhet. Samtidigt vill vi stödja våra kunder som många har drabbats hårt av krisen. Vi har därför förlängt kredittiderna och vi har skjutit upp en planerad avgiftshöjning. Vi har alla drabbats av krisen gemensamt och vi ska klara av den gemensamt, säger Katarina Norén.

Ett annat stödförslag som just nu är ute på remiss är ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd som riktar sig till rederierna och där syftet är att de ska kunna behålla sin personal trots kraftigt minskad persontrafik.

Förslaget innebär att sjöfartsstödet tillfälligt anpassas till att även gälla sjömän anställda på fartyg som tas ur trafik. 

Förslaget från regeringen är en så kallad ändringsbudget som ska beslutas av riksdagen.

 

Sjöfartsverket söker lotsar


Text: Martin Strömberg • 2020-06-16
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top