Det behövs fler lotsar i Sverige och nu finns chansen // Foto: Sjöfartsverket

Artiklar

Sjöfartsverket söker lotsar

50 nya lotsar ska rekryteras på fem år

Text: Martin Strömberg • 2019-07-05 Uppdaterad 2019-07-05

Drygt 1200 personer arbetar idag på Sjöfartsverket. Merparten av medarbetarna ser till att sjöfartens godstransporter och passagerartrafik kan komma till och från Sverige på ett tryggt och säkert sätt, till exempel via Skandinaviens största hamn i Göteborg. Därifrån finns direktlinjer till destinationer i Europa, Asien, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika.

Cirka 90 procent av landets internationella godstransporter fraktas någon gång under transporten via sjöfarten, vilket gör sjöfarten till det viktigaste trafikslaget för utrikeshandeln. I regeringens nationella strategi för godstransporter finns det även en tydlig ambition att mer gods ska transporteras via sjöfarten.
Samtidigt finns det stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen, då många personer kommer att gå i pension de kommande fem åren. En annan utmaning är att öka andelen kvinnor på Sjöfartsverket, från dagens 20 procent. 

Många tjänster handlar om olika expertroller där det krävs gedigen erfarenhet. När det gäller lotsar krävs till exempel att man är utbildad sjökapten, har sjökaptensbehörighet och har hunnit skaffa sig praktisk erfarenhet av att jobba som befäl ombord på moderna fartyg. På Sjöfartsverket går det att kombinera arbete i en marin miljö och ändå bo hemma med familjen. 

Inom Sjöfartsverket finns omkring 210 lotsar som hjälper fartyg att navigera genom svåra passager längs våra kuster och manövrera fartyg till och från hamn. Under perioden 2020 – 2024 kommer cirka 50 nya lotsar att rekryteras till olika lotsstationer längs hela Sveriges kust. Sjöfartsverket söker bland annat lotsar och båtmän till Göteborg. 

Torbjörn Kristiansen är en av dem som arbetar som lots i Göteborg. Tidigare arbetade han som befälhavare på lastfartyg. 

– Att vara befälhavare ombord på ett fartyg innebär att du är ute till sjöss långa perioder. När jag fick familj ville jag därför komma närmre min familj. Att bli lots var ett av alternativen och när chansen dök upp tog jag den. Den enskilt största fördelen med att vara lots är att man får vara hemma och samtidigt arbeta med det jag trycker är roligast, att köra båt.

Ett led i lotsutbildningen och den löpande vidareutbildningen är att öva olika scenarier i den simulatoranläggning som Sjöfartsverket tillsammans med Chalmers tekniska högskola driver på Lindholmen i Göteborg.

– I simulatoranläggningen har vi möjlighet att öva olika situationer fler gånger under samma tillfälle, vilket du inte har i verkligheten. Då har du bara en chans. Därför är det viktigt med att simulera olika övningar. Ju mer du kan grunda i simulatorn, desto bättre, säger Torbjörn Kristiansen.

Förutom lotsar behöver Sjöfartsverket de kommande åren rekrytera bland annat båtmän, kart- och mätningsingenjörer samt även ingenjörer och tekniker för myndighetens anläggningar och nya farledsprojekt längs Sveriges kust.


Text: Martin Strömberg • 2019-07-05
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top