Sjöfartsverkets resurser används vid behov för att hjälpa till med transporter av covid 19-patienter // Foto: Sjöfartsverket (genrebild)

Artiklar

Sjöfartsverkets viktiga insats under pandemin

"Vi fortsätter att stötta samhället och ta ett ökat ansvar under den pågående pandemin"

Text: Martin Strömberg • 2021-02-26 Uppdaterad 2021-06-09

Sjöfartsverkets räddningshelikopter i Kristianstad kan i samverkan med Region Blekinge nu assistera landets södra regioner med transporter av covid-19-patienter. Transporterna syftar till att utöka stödet för regionerna under den pågående coronapandemin.

Sjöfartsverkets räddningshelikopter i Kristianstad står sedan årsskiftet redo att kunna assistera landets Södra sjukvårdsregion (bestående av regionerna Blekinge, Kronoberg, Skåne och södra Halland) under den pågående coronapandemin. Utöver förmågan att bistå i olika typer av sjö- och flygräddningsinsatser kan Sjöfartsverkets helikopter nu även transportera covid-19-patienter.

– Vi fortsätter att stötta samhället och ta ett ökat ansvar under den pågående pandemin. I samverkan med Region Blekinge kan vår räddningshelikopter i Kristianstad kallas in för att transportera covid-patienter. Transporterna sker mellan olika vårdinrättningar och inom landets södra sjukvårdsregion, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningen vid Sjöfartsverket.

 

Oden ska ut på nytt forskningsuppdrag

Ale först ut av isjättarna

Utöver Sjöfartsverkets egen räddningspersonal ingår vårdpersonal från Region Blekinge under transporterna, som därmed också står som vårdgivare.

– Förfrågan från det behövande sjukhuset går till den centrala larmcentralen, som efter bedömning vidarekopplar förfrågan till oss. Beslut om transport fattas i samråd mellan helikopterpersonal och ansvarig läkare. Från Region Blekinge bemannas helikoptern av en anestesiläkare och en anestesisjuksköterska, som båda har helikopterutbildning och erfarenhet av att arbeta i räddningshelikopter, förklarar Magnus Karlegärd, anestesiöverläkare i Region Blekinge.

Parallellt med covid-19-transporterna fortsätter samtidigt Sjöfartsverkets ordinarie räddningsverksamhet.

– För Sjöfartsverkets del handlar det om att med hjälp av befintliga resurser både assistera landets södra sjukvårdsregion med helikoptertransporter, men också fortsätta att upprätthålla vår nationella sjö- och flygräddningsförmåga, säger Mattias Hyllert.

 

PRENUMERERA PÅ PRAKTISKT BÅTÄGANDE

BESTÄLL HÄR


Text: Martin Strömberg • 2021-02-26
ArtiklarpraktisktbatagandeCovid-19Sjöfartsverket
Rulla till toppen