Gästhamnen på Bohus-Björkö var inte så här lugn på midsommardagen, då en 40-åring med 1,91 promille alkohol i blodet skulle kasta loss. //Foto: Joakim Hermansson

Artiklar

Sjöfylleri kostade 21 000 kronor

Midsommarhelgens alltför myckna drickande blev en dyrköpt erfarenhet för en 40-åring med tre barn i båten, som gav sig iväg från Bohus-Björkö hamn i Göteborgs norra skärgård med 1,91 promille alkohol i blodet.

Text: Redaktionen • 2021-01-21 Uppdaterad 2021-01-21

Enligt GöteborgsPosten slog vittnen larm, så att ekipaget kunde hinnas upp av Kustbevakningen ute i farleden mellan Bohus-Björkö och Öckerö. 

I förhör säger en av kustbevakarna:
– Jag vände mig till barnen och frågade om de kände sig otrygga, och sa att de i så fall gärna fick komma upp till oss. En kille reste sig genast upp och kom emot mig. Den andra yngre pojken följde efter strax därpå. När vi sedan satte av dem i hamnen grät en av dem. Jag tröstade honom så gott det gick.

Åklagarens gärningsbeskrivning talar också sitt tydliga språk:
“Under en kort sträcka i samband med utläggning från en kaj framfördes båten okontrollerat, med kraftiga gaspådrag i riktning både förut och akterut, trots att den inledningsvis fortfarande hade en förtöjningstamp fastgjord i land. Vid framförandet sammanstötte man med en annan båt.”

Den 40-årige båtföraren dömdes för sjöfylleri till 60 dagsböter à 350 kronor, alltså totalt 21 000 kronor.

För brott mot sjötrafikförordningen gäller följande bötesbelopp:

Hastighetsöverträdelse upp till 5 knop: 1 000 kronor.

6–10 knop: 1 500 kronor.

11–15 knop: 2 000 kronor.

16–20 knop: 2 500 kronor.

21–25 knop: 3 000 kronor.

Brott mot sjövägsreglerna om lanternor, signal eller trafikseparering: 1 200 kronor.

Att ankra där det är förbjudet:  1 000 kronor.

Att utnyttja otillåtet område för vattensporter:  1 000 kronor.

Otillåten förtöjning vid fyr, sjömärke eller liknande: 1 000 kronor.

Sjöfylleri: Straffbestämmelser för sjöfylleri och grovt sjöfylleri hittar du i Sjölagen (1994:1009) i 20 kapitlet.

Källa: Kustbevakningen.


Text: Redaktionen • 2021-01-21
ArtiklarpraktisktbatagandeBlåljusPraktiskt Båtägande
Scroll to Top