Foto: Istock

Artiklar

Sjökortet har ändrats – här är nya uppdateringen

Efter Gotland Runt skrevs sjökortet om. Anledning: En grundstötning. Nu går Sjöfartsverket ut och påminner om att du ska hålla koll på ändringarna.

Text: Annika Jeppsson • 2016-07-29 Uppdaterad 2016-07-29

I början av juli grundstötte en rysk segelbåt utanför Sandhamn under Gotland Runt.

Händelsen rapporterades in av KSSS, Kungliga Svenska Segelsällskapet, till Underrättelse för sjöfarande, vid Sjöfartsverket.

Vid den aktuella händelsen befann sig sjömätningsfartyget Anders Bure i närheten och kunde sjömäta ett mindre område där. Något som ledde till att man upptäckte att sjökortet inte var helt korrekt.

Mer korrekt redovisning av djupet

Svante Håkansson är nautisk redaktör vid Sjöfartsverket. I ett pressmeddelande säger han så här:

– Dagen därpå korrigerades Sjöfartsverkets sjökortsdatabas i enlighet med det som Anders Bure fann på platsen, säger Svante Håkansson.

Detta innebär enligt honom att det finns en mer korrekt redovisning av djupet i det aktuella området tillgänglig för till exempel ENC, elektroniska sjökort och för de som tillhandahåller e-sjökort för båtsporten. 

Mindre marginaler

Enligt Svante Håkansson handlade korrigeringen i första hand om att den djupkurva som visar gränsen för tre meters djup har flyttats ut cirka 40 meter från Skanskobbens västra sida.

– Vid traditionell navigering med pappersjökort är 40 meter inte så mycket. Men i dag seglar man ofta med allt mindre marginaler till de grund man ser på plottern. I detta område handlar det dessutom ofta om stora kappseglingsbåtar med stort djupgående, säger Svante Håkansson.

För att uppdatera ditt sjökort går du in på Sjöfartsverkets hemsida och klickar på rutan i högerspalten, där det står ”Underrättelser för sjöfarande”. Sedan väljer du det aktuella området och en aktuell period dör uppdatering. Därefter lägger du in uppdateringarna i ditt sjökort. 


Text: Annika Jeppsson • 2016-07-29
ArtiklarLivetOmbord
Rulla till toppen