Förändringen skulle innebära att direkttrafiken mellan Stockholm och skärgårdens mellersta och yttre delar minskas för att stärka upp trafiken längre ut i skärgården // Foto: Stockholmshamnar.se

Artiklar

Skärgårdstrafiken kan flyttas

Risken finns att betydligt färre turister kommer att hitta till skärgården.

Text: Martin Strömberg • 2020-08-27 Uppdaterad 2021-06-09

 

Snart kan delar av skärgårdstrafiken från Strömkajen tillhöra det förgångna.

Regionens sjötrafikutredning föreslår nämligen att skärgårdstrafiken flyttas längre ut från stan, rapporterar mitti.se.

Om förslaget, som syftar till att göra sjötrafiken till en naturlig del av kollektivtrafiksystemet, klubbas kommer skärgårdsbåtarna sluta att gå från Strömkajen 2025.

Det innebär att om man vill ut till skärgården först kan tvingas ta bussen eller bilen till antingen Stavsnäs, Årsta brygga eller Simpnäs.

Båtarna till Grinda och Vaxholm kan dock fortsatt komma att lätta ankar från innerstan, skriver Dagens Nyheter.

 – Utredningen är inte politiskt behandlad. Jag vill vara väldigt tydlig med att vi vill ta chansen att lyssna in synpunkter och få en diskussion om hur trafiken ska förbättras, säger skärgårdsregionrådet Gustav Hemming (C) till DN.
 
Förändringen skulle innebära att direkttrafiken mellan Stockholm och skärgårdens mellersta och yttre delar minskas för att stärka upp trafiken längre ut i skärgården. Det uppskattas av skärgårdsborna – 76 procent av alla som regionens sjötrafikutredare pratat med är positiva till att knutpunkterna flyttas längre ut från stan.

Men alla är inte lika positiva. I utredningen diskuteras att skärgårdsturismen kan komma att påverkas negativt av att flytta avgångarna längre ut från stan. Risken finns att betydligt färre turister kommer att hitta till skärgården.

– Det är lite tråkigt när man tillskriver oss en agenda vi inte har. Det finns formuleringar i utredningen som pekar på att en förflyttning av tyngdpunkten i trafiken är huvudförslaget. Jag ställer inte riktigt upp på det, jag ser de två förslagen – ett nollalternativ där trafiken går ungefär som i dag och ett där färre linjer går från Strömkajen – som jämbördiga diskussionsalternativ, säger Gustav Hemming till DN.

Först i december väntas beslut om sjöutredningen att fattas. Därefter väntar del två i utredningen. Ett slutgiltigt beslut ligger dock längre fram i tiden – i slutet av nästa år. 

Trots avrådan: Skärgårdsbåtarna fulla

Quiz: Vad kan du om filmen SOS Segelsällskapsresan

Därför ska du upptäcka Norrpada i Stockholms norra skärgård


Text: Martin Strömberg • 2020-08-27
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top