Rix Emerald får inte lämna hamn och är portförbjuden i hela Europa på grund av stora brister // Foto: Baltic Shipping

Artiklar

Skräckfartyget hålls kvar i Sverige

Har 24 brister – många av dem allvarliga

Text: Martin Strömberg • 2019-10-25 Uppdaterad 2021-06-09

Under en transport på Göta älv för två veckor sedan lyckades inte Rix Emerald sänka farten och tvingade därmed myndigheter att öppna broar för att undvika olyckor.

När Transportstyrelsen skulle kontrollera fartyget lämnade det Sverige utan tillstånd och stängde av transpondern så att man inte gick att spåra.

Under torsdagen kom Rix Emerald åter till Sverige och hamnen i Kalmar.

Där väntade Transportstyrelsen som ställde befälhavaren mot väggen.

– Han sa “I have no problem”. Men nu har han stora problem, säger Pekka Piirainen vid Transportstyrelsen, enligt TT.

Vid inspektionen uppvisade fartyget stora brister och fel på viktiga funktioner.

– Det har 24 brister, många av dem allvarliga. Fartyget är undermåligt underhållet. Det är 2019 och man trodde inte sådant här förekom längre, säger Pekka Piirainen.

En av de allvarligaste bristerna är att nödgeneratorn, som ska förse viktiga funktioner med ström om maskinen stannar, inte fungerar. Även farliga livräddningsbrister upptäcktes.

Dessutom finns misstankar om dubbel bokföring kring besättningen.

Nu får Rix Emerald inte lämna hamn förrän bristerna är åtgärdade. Transportstyrelsen har informerat polisen och Kustbevakningen om situationen.

– Skulle de få för sig att sticka är de förbjudna att komma i hamn. Det gäller i hela Europa och Kanada, säger Pekka Piirainen.

Hittade spökskepp mitt i Atlanten


Text: Martin Strömberg • 2019-10-25
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top