Snart kan Tullverket få nya befogenheter när det gäller att stoppa misstänkta fordon vid gränsen // Foto: Tullverket

Artiklar

Snart kan Tullen få stoppa stöldgods som lämnar Sverige

Tullverket: "Det har funnits en stor frustration"

Text: Martin Strömberg • 2020-02-18 Uppdaterad 2021-06-09

Snart kan de stöldligor som sysslar med stölder av båtmotorer och tillbehör att få betydligt besvärligare att föra sitt stöldgods ur landet.

I jakten på internationella stöldligor vill regeringen ge tullen fler befogenheter.

Såväl stöldgods som misstänkta personer ska kunna hållas kvar.

En utredning föreslog redan 2006 att tullen skulle få dessa befogenheter.

– Vi kommer nu att gå vidare med den diskussion som varit om att ge Tullverket nya befogenheter också mot gods som lämnar Sverige, det vill säga mot internationella stöldligor, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) till TT.

– Det handlar om att kunna hålla tillbaka gods som de upptäcker eller att frihetsberöva vid gränsen.

Beskedet kommer efter det att Tullverket, Polisen och Kustbevakningen på fredagen samlat redovisade ett uppdrag de haft från regeringen om ökat samarbete mellan myndigheterna för att stoppa stöldligorna. Tullverket själva har länge efterlyst utökade befogenheter.

– Det ingår inte i vårt uppdrag att gå mot stöldgods. Vi har inga rättsliga befogenheter om vi misstänker att det kommer stöldgods att stoppa det och hålla kvar personerna, säger vikarierande generaldirektören för Tullverket Fredrik Holmberg till TT.

Redan 2006 föreslog en utredning att Tullen skulle få dessa befogenheter. Men sedan dess har inte mycket hänt, trots att internationella stöldligor härjat under många år i Sverige.

Internationella brottsnätverk står för en stor andel av tillgreppsbrottsligheten i Sverige. Uppskattningsvis begås minst hälften av bostadsinbrotten och ungefär 90 procent av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner av internationella nätverk.

Om en tulltjänsteman i dag påträffar misstänkt stöldgods vid en utförselkontroll, ska polisen kontaktas. Om polisen inte har möjlighet att komma till platsen, måste stöldgodset återlämnas och personerna släppas.

– Det har funnits en frustration över detta både bland allmänheten och bland våra egna medarbetare, säger Fredrik Holmberg.

De tre myndigheterna föreslår en rad åtgärder i sin rapport till regeringen. En ytterligare åtgärd som Mikael Damberg nu själv lyfter är att skärpa straffen för de systematiska brotten.

– Det handlar både om att skärpa straffen så att de här stöldligorna riskerar mer och det blir mindre attraktivt att vara i Sverige, men det ger också myndigheterna nya möjligheter att använda hemliga tvångsmedel för att komma åt de här gängen, säger Mikael Damberg.

Både polis och tull vill också se att det transportöransvar som i dag finns för flyget även ska omfatta färjetrafiken.

– Det finns en skyldighet i dag för flygbolagen att lämna uppgifter om vilka som reser och man måste legitimera sig. För övriga transportslag behöver man inte identifiera sig, och det är ett problem som vi ser det, säger Fredrik Holmberg.

Enligt Mikael Damberg är detta en fråga för EU men regeringen har lyft den i diskussioner med EU-kommissionen. Ministerrådet antog 2019 rekommendationer till kommissionen att analysera konsekvenserna av en sådan utvidgning även till andra transportslag.

 

Fakta: Myndigheternas förslag:

Tullen ges befogenheter att kvarhålla stöldgods och misstänkta personer.

Straffen skärps för systematiska brott, vilket ger möjligheter till hemliga tvångsmedel.

Förbud mot införsel eller import av störsändare. Saknas i dag.

Utökade möjligheter för polis och tull till kontroll, till exempel möjlighet att lagra avlästa registreringsnummer på fordon.

Utöka flygets transportöransvar till andra trafikslag, till exempel färjor.

Försvåra utförsel av stöldgods via försändelser genom krav på identifiering för avsändaren.

Hårdare sanktioner mot överträdelser av återreseförbud.

Motverka att asylrätten utnyttjas för brottslig verksamhet. Snabbare behandling av gripna som begär asyl.

Källa: Tullen, Polisen, Kustbevakningen.

Kritiker: ”Ge tullen befogenhet att stoppa stöldgods nu”

Nu ska kampen mot stöldligorna skärpas

Stöldligor sprängda i Västsverige

Ligornas fräcka metoder – så stjäl de din båtmotor


Text: Martin Strömberg • 2020-02-18
ArtiklarpraktisktbatagandeBlåljusTullen
Rulla till toppen