Motorstölder minskar men när det gäller själva båtarna så stjäls det fler än på länge // Foto: Martin Strömberg

Artiklar

Stölder av motorbåtar ökar

Antalet stulna båtar nästan fördubblat i Stockholm

Text: Martin Strömberg • 2020-04-30 Uppdaterad 2021-06-09

 

De anmälda motorbåtsstölderna i landet har ökat med 100 procent första kvartalet i år jämfört med första kvartalet förra året visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).  Samtidigt syns en ökning av antalet anmälda inbrott i fritidshus vilket särskilt berör Stockholmsområdet med 211 inbrott jämfört med 143 samma period föregående år. 

Pressmeddelande:

Antalet stulna motorbåtar första kvartalet är högre än det varit de senaste 10 åren. Störst ökning procentuellt syns i Region Öst där det i år gjort 11 anmälningar mot 2 förra året. Den enda region som har en minskning är Region Nord med 1 anmälning i år jämfört med 2 förra året, alla övriga regioner visar på ett ökat antal motorbåtsstölder.

Under en normal vår åker många till sina landställen för att öppna upp efter vintern och lägga i båten. I år ser det annorlunda ut på grund av isolering i hemmet och uppmaningar om mindre resande i landet. Stockholm har varit hårdast drabbat av Corona och här syns också den största ökningen av inbrott. Det kan vara en av anledningarna till att både stölder av motorbåtar och inbrott i fritidshus ökat första kvartalet. Tjuven slår till när fritidshus, trädgårdar och båtklubbar står tomma vilket de troligen i större utsträckning än vanligt gjort i år.

– Fortfarande har många inte kommit ut till sina landställen på grund av rådande situation så antalet stölder och inbrott kan vara större. Det gör det viktigt att kontakta grannar som man vet är på plats och be dem se över fritidshuset och båten om man inte själv kan det just nu, säger Lina Nilsson, Rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Det är lika viktigt att se över säkerheten i fritidshuset som i den permanenta bostaden. För att minska risken att utsättas för stöld och inbrott i fritidshuset finns det flera saker att tänka på.

 

Antal båtstölder första kvartalet:

Stockholm

2019: 16

2020: 30

Öst

2019: 2

2020: 11

Väst

2019: 5

2020: 10

Syd:

2019: 7

2020: 9

Bergslagen

2019: 1

2020: 5

Mitt

2019: 3

2020: 5

Nord

2019: 2

2020: 1

Motorstölderna minskar första kvartalet


Text: Martin Strömberg • 2020-04-30
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top