Den här synen vill man som båtägare inte mötas av när man ska ta sin ögonsten i bruk igen till våren // Foto: Polisen/Thomas Andersson

Artiklar

Stoppa tjuvarna i vinter

Det finns en hel del man kan göra för att försvåra för stöldligorna

Text: Praktiskt Båtägande • 2020-11-05 Uppdaterad 2021-06-09

 

Tjuvarna tar inte ledigt för att båtsäsongen är slut och båtarna ska börja vinterförvaras. Det konstaterar Stöldskyddsföreningen i ett pressmeddelande och hävdar vidare att det till och med kan bli enklare att komma åt båtar och motorer då de står på land och enkelt kan forslas bort.

Enligt Stöldskyddsföreningen tar det bara några minuter att köra iväg båten eller båtmotorn på ett släp från en obevakad båtklubb, uppläggningsplats eller sommarstugeområde. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) stals det 370 båtar och 843 båtmotorer under perioden oktober 2019 till april 2020.

– Det finns en hel del man kan göra för att försvåra för tjuven, som att till exempel sätta ett kulhandskelås på släpet om båten står uppställd på tomten eller båtklubben, liksom att DNA-märka båt och motor. Kan man så ska man låsa in sin båtmotor, säger Per Klingvall, rådgivningschef på SSF Stöldskyddsföreningen.

När det gäller hela båtar handlar stölderna ofta om beställningsjobb, och många gånger lämnar båten landet mycket snart efter stölden. Båtmotorer och utrustning hamnar såväl utomlands som på andrahandsmarknaden här i Sverige.

– Det finns flera olika tekniska metoder för att skydda sin båt, men det allra effektivaste är att ha en aktiv båtsamverkan för att minska antalet stölder av båt och båtmotorer runt om i landet. Båtsamverkan innebär bland annat att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar, oavsett årstid, på båtklubbar och uppläggningsplatser, säger Rino Carlsson, polis och nationell samordnare för båtsamverkan.

Stoppa tjuvarna i vinter
Att montera av drevet och vinterförvara det inomhus är ett bra sätt att skydda sig mot att det stjäls // Foto: Joakim Hermansson
Stoppa tjuvarna i vinter
Märk din utombordare så minskar risken att den stjäls, samtidigt som du ökar chansen att få till- baka den om det trots allt skulle ske // Foto: Joakim Hermansson

 

Försäkringsbolaget Svedea uppmärksammar i ett pressmeddelande att när Sveriges gränser nu öppnats efter stängningen på grund av pandemin märks en tydlig ökning av antalet båtmotorstölder. Svedea menar att ansvariga politiker ännu inte lyckats stävja utförseln, utan lämnar ansvaret helt på båtägarna. Istället vill försäkringsbolaget se en snabb lagändring som ger tullen utökade befogenheter. Svedea påpekar att hittills har inte en enda åtgärd som den nyligen genomförda statliga utredningen kommit fram till genomförts, och de som drabbas är båtägarna.

– Att det i många fall är internationella ligor som ligger bakom båtmotorstölderna i Sverige är känt sedan länge. Den utredning som genomförts har bland annat föreslagit ökade befogenheter att stoppa utförseln av stöldgods. Det är bra, men det finns fortfarande inga beslut om de lagändringar som krävs. Nu ser vi tydliga tecken på att ligorna fått upp farten igen, precis som vi befarat, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkringar på Svedea.

Under första halvåret 2020 märktes en kraftig minskning av antalet båtmotorstölder. Men redan i juni – då gränserna började öppnas igen – tog stölderna fart, för att hamna på samma nivå som förra året.

– Statistik från Brå visar tydligt att de internationella stöldligorna är tillbaka i Sverige. Arbetet inom båtsamverkan har en avskräckande effekt på båttjuvarna, men leder ofta till att de flyttar verksamheten och inriktar sig på oskyddade båtägare. Antalet båtrelaterade brott totalt för juni, juli och augusti ligger till och med högre än förra året, säger Rino Carlsson.

– Nu kräver vi handlingskraft från ansvariga politiker – och vi vet att vi har flera hundratusen fritidsbåtsägare bakom oss. Se till att tullen får de resurser och befogenheter de behöver för att sätta stopp för det smörgåsbord vi dukat för internationella stöldligor i Sverige, säger Svedeas Göran Södergren.

Stoppa tjuvarna i vinter

Riksdagen vill ge Tullverket ökade befogenheter

Misstanke räcker – Tulltjänstemän får rätt att ingripa


Text: Praktiskt Båtägande • 2020-11-05
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen