Arbetet inleds den 1 augusti och planeras pågå fram till och med 2024 // Foto: Max Bjurström / Sjöfartsverket

Artiklar

Storsatsning på Mälarens farleder

Fler och större fartyg kommer att nå fram till hamnarna i både Västerås och Köping

Text: Martin Strömberg • 2021-07-28 Uppdaterad 2021-10-05

 

Med start den 1 augusti inleder Sjöfartsverket arbetet med att muddra farlederna in till Västerås och Köping. Syftet med muddringsprojektet är att öka såväl lastkapaciteten som sjösäkerheten längs farlederna. Projektet beräknas vara klart under 2024.

– Genom att muddra farlederna gör vi det möjligt för fler och större fartyg att nå fram till hamnarna i både Västerås och Köping. De båda städerna utgör en geografiskt viktig placering i det att man via hamnarna når ut till hälften av svenska folket och en tredjedel av svensk konsumtion, inom en 15 mils radie, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör vid Sjöfartsverket.

Muddringsprojektet som går under namnet Mälarfarlederna utgörs av ett delat ansvar mellan staten och kommunerna. Där hamnområdena i Västerås och Köping muddras i kommunal regi, samtidigt som Sjöfartsverket i rollen som statlig aktör genomför muddringarna längs med de allmänna farlederna. Arbetet som inleds den 1 augusti beräknas kosta cirka 175 miljoner kronor, och är planerat att pågå fram till och med 2024.

Sammanlagt omhändertas cirka 1 miljon kubikmeter muddermassor inom ramen för projektet, massor som sedan återtippas i så kallade dumpningsområden. Utav den totala mängden muddermassor kommer cirka 35 000 kubikmeter förorenade muddermassor hanteras på land. De förorenade massorna blandas med slagg och cement vilket bidrar till att minimera miljöpåverkan. Massorna blir sedan mer stabiliserade markytor som företag kan använda för mellanlagring i nära anslut till hamnarna.

– Projektet med att muddra farlederna in till Västerås och Köping går hand i hand med regeringens klimatpolitiska mål om att främja överflyttningen av godstransporter från land till sjö. Genom att nu göra det enklare för fler att välja sjöfarten bidrar vi samtidigt till att minska det hårt belastade vägnätet i regionerna, säger Joel Smith.

PRENUMERERA PÅ PRAKTISKT BÅTÄGANDE

BESTÄLL HÄR

Resmål: Mälaren

Har samlat in tre ton batterier på ett år i Mälaren

Förbjudet ämne drar ner Mälarens vattenkvalité

Giftmålet är på väg att infrias


Text: Martin Strömberg • 2021-07-28
ArtiklarLivetombord.seMälaren
Scroll to Top