Gennakern är asymmetrisk och anpassad för brantare vinklar och högre fart. Den halsas på ett fast eller utskjutbart peke framför förstaget // Foto: Rick Tomlinson

Artiklar

Spinnaker eller gennaker – så väljer du rätt

Spinnaker och gennaker är båda bulliga och ofta färgglada segel i prasslig nylonduk för öppna bogar, men skiljer sig åt i prestanda och hantering. Så här väljer du rätt.

Text: Joakim Hermansson • 2021-03-11 Uppdaterad 2023-10-31

Bland många ickeseglare finns en utbredd missuppfattning att man seglar som snabbast med vindriktningen, medan vi som själva seglar vet att just platt läns, med vinden in rakt akterifrån, är något av det absolut lång­sammaste man kan ägna sig åt i en segelbåt.

Att låta vinden trycka på seglen och därigenom knuffa båten framåt, är nämligen ett synnerligen ineffektivt sätt att utnyttja vinden och seglen. Bättre är att skapa skärning mot vinden för att effektivare utnyttja både vingformen och den fartvind som också uppstår. Bara så är det möjligt att segla lika snabbt som, eller till och med ännu fortare, än vinden.

Ändå är vi emellanåt tvungna att kana omkring på vatt­net med vinden in akterifrån, för att vi semesterseglar och vill komma till någon speciell destination, för att naviga­tionen kräver det, eller kanske för att vi kappseglar på en kryss­läns­bana och inte kan hoppa över länsbenet.

Därför uppfanns för länge sedan spinnakern, och därför har den också fått en efterföljare i gennakern. Båda är förhållande­vis bukiga, bulliga och ofta färgglada nylonsegel i prassligt tunn duk för öppna bogar, men de skiljer sig också mycket åt, både i hantering och i prestanda.

 

 

 

Spinnaker eller gennaker – så väljer du rätt
Med en strumpa underlättas sättning och nedtagning avsevärt. Hissa hela korven och dra sedan upp strumpan och frigör seglet // Foto: Joakim Hermansson
Spinnaker eller gennaker – så väljer du rätt
Rätt utnyttjad ger gennakern enklare hantering än spinnakern, och mer avslappnad segling, vilket gör den bättre lämpad för shorthandedsegling. Här i en Pogo 36 // Foto: Joakim Hermansson

Att segla med spinnaker kan upplevas som komplicerat, och det underlättar om man är ett par stycken ombord som har gjort det förr och vet hur det ska gå till. Spinnakern är helt symmetrisk och sätts med en spinnakerbom som hjälper till att hålla lovartshornet stabilt och på konstant avstånd från masten. Visserligen kan man köra spinna­kern även utan bom, åtminstone på platt läns och kortare stunder, men det kräver stor fingertoppskänsla för att seglet inte ska fladdra iväg utom kontroll.

I gippen är ett sådant kort tillfälle då spinnakern är helt fri, medan fördäcks­gasten tar loss eller höjer spinnakerbommens mastända, så att bommen kan passera förbi förstaget och vidare ut för att stabilisera spinnakern på den nya lovartssidan.

Medan spinnakern förs på en bom högt över fördäck, halsas den asymmetriska gennakern istället på en infäst­ning för om förstaget, gärna på ett fast eller ett utskjutbart peke som är avsett för just det ändamålet. Där sitter hals­hornet fast under hela seglingen, och man slipper hantera en spinnakerbom som ska flyttas i gipparna. Istället faller rorsman bara av lugnt och fint, och så dras seglet förbi mellan förstaget och sitt eget förlik. Eller så gör man en så kallad flaggipp, och låter hela gennakern gå framför sitt eget förlik. Oavsett gippvariant tycker de flesta att det är en enklare manöver än att balansera med en spinnakerbom på fördäck.

 

 

Spinnaker eller gennaker – så väljer du rätt
Både gennaker och spinnaker är stora och fladdriga segel som kan sätta sig benhårt om de råkar sno sig runt förstaget i någon manöver // Foto: Joakim Hermansson
Spinnaker eller gennaker – så väljer du rätt
Spinnakern är helt symmetrisk och förs högt över fördäck med hjälp av en egen bom, som kan dras ut åt lovart för att undvika storseglets vindskugga // Foto: Joakim Hermansson

Både spinnaker och gennaker kan förses med en strumpa, som med hjälp av en manöverlina dras uppåt och nedåt över seglet, och som därigenom underlättar både sättning och nedtagning. Istället för att låta ett stort fladdrigt ny­lonsjok gå i topp, hissar man helt enkelt upp en korv med strumpan utanpå och seglet inuti, och sedan drar man bara upp strumpan och frigör seglet. Nedtagningen görs tvärt­ om, och har man inte bråttom så kan man använda strum­pan även i gipparna, för att minska risken för trassel.

Gennakern är ofta skuren med mindre buk än spinna­kern och lämpar sig därför bättre för fartgivande skärning mot vinden. Den asymmetriska formen ger en vingprofil som klarar brantare vinklar och högre fart. På båtar med liten förtriangel och stort storsegel kan dock gennakern vindskuggas av storseglet när man försöker segla djupare.

En annan nackdel med gennakern är att båten stannar upp i gipparna. Spinnakern har fördelen att den kan dra och ge fart genom hela gippen, och man kan låta spinnakerbom­ men peka mer åt lovart för att undvika vindskugga bakom storen. För kappseglarna ger spinnakern också helt andra taktiska möjligheter, då man kan gippa i vindkantringar utan att vara rädd för fartförluster. Gennakerseglare drar sig gärna för att gippa ofta, då det kostar mycket fart.

Sammantaget är gennakern ändå att föredra för familje­seglare och långseglare som vill slippa rigga spinnakerbom och krångla vid gipparna. Samtrimmade kappseglings­besättningar kan däremot vinna en del taktiska fördelar på att köra spinnaker.

 

Spinnaker eller gennaker – så väljer du rätt

PRENUMERERA PÅ PRAKTISKT BÅTÄGANDE

BESTÄLL HÄR

VIDEO: Häng med på provsegling av Hallberg–Rassy 50

Guide: 7 köpvärda segelbåtar från 80-talet

Europas bästa segelbåtar har utsetts – vår expert i juryn!


Text: Joakim Hermansson • 2021-03-11
ArtiklarpraktisktbatagandeJoakim HermanssonSeglingTeknik
Rulla till toppen