Nästan hälften av ventilerna såg ut så här efter första nedfrysningen – frostsprängda. Foto: Johannes Nordemar

Artiklar

Test: Vi frostspränger kulventiler – en typ är överlägset sämst

Varje kall vinter är det flera båtägare som råkar ut för sönderfrusna ventiler eller genomföringar. Vi har gett ventilerna en rejäl omgång för att se vilka ventiler som pallar kylan bäst.

Text: Johannes Nordemar • 2016-11-24 Uppdaterad 2023-11-28

Obs: Det här testet genomfördes 2016. Notera att priser och produkter kan ha ändrats sedan dess.

Inför det här testet har vi grubblat en hel del kring hur relevant det är att testa infrysning av kulventiler. Försäkringsbolagen välkomnar vårt initiativ, medan några båttillverkare tycker att risken för frysning är överdriven. Att det sker skador på grund av att ventiler, genomföringar eller slangstosar går sönder under kalla vintrar, det är ett faktum som flera försäkringsbolag bekräftar. Samtidigt är det inget av försäkringsbolagen som antyder att problemet är särskilt stort. 

Vad händer då om en ventil fryser? Går kulan sönder, eller är det huset som sprängs när isen expanderar? Ingen av de personer i båtbranschen vi pratat med har på förhand kunnat säga exakt vad som ska hända. Utan facit i hand var det faktiskt svårt att förutse resultatet. 

Vårt test visar att de kulventiler som är tillverkade i komposit eller rostfritt stål klarar upprepad infrysning åtminstone tre gånger. De som är tillverkade i olika mässingslegeringar sprängs vid ventilhuset redan i första infrysningsförsöket, medan den ventil som är gjord i brons spricker vid andra infrysningen. 

Prenumerera på Praktiskt Båtägande här

När en ventil fryser är det nästan alltid en olycka eller ett handhavandefel som ligger bakom. Det kan ske genom strömavbrott i en båt som ligger i vattnet vintertid eller om båtägaren glömt öppna ventilerna efter torrsättning och det samtidigt blir minusgrader. Slutsatsen utifrån frystestet är att med kulventiler i rostfritt eller komposit är risken för en olycka i samband med ett handhavandefel mindre. Men Praktiskt Båtägande vill poängtera att en ventil aldrig är tänkt att frysas.  

Ytterligare en intressant sak som framkom under testet är materialvariationen i mässingsventilerna. Fyra av fem granskade mässingsventiler är tillverkade i förnicklad mässing av legeringen CW617N. Samtidigt är övriga rördetaljer som ska monteras i anslutning till ventilen, exempelvis genomföringar, uteslutande i en annan legering, nämligen CW602N, avzinkningshärdig mässing som bättre står emot galvanisk korrosion. 

Vi har kontaktat Erlandsons Brygga, Hjertmans och Seasea som säljer kulventiler i förnicklad mässing CW617N. Alla återförsäljarna svarar att de har sålt samma typ av ventiler under mycket lång tid utan att uppleva några kvalitetsproblem. Samtidigt är övriga rördetaljer i deras sortiment i den avzinkningshärdiga mässingen. 

Biltema är den enda återförsäljare som använder den mer korrosionsbeständiga avzinkningshärdiga mässingen i sina billigaste ventiler. Däremot är ventilerna inte märkta i gjutningen, vilket kan orsaka en osäkerhet för konsumenten. Biltema svarar att de ska ta upp frågan med märkning hos sin leverantör och att de tycker att det är märkligt att de andra butikerna inte tillhandahåller ventiler i avzinkningshärdig mässing. 

 Vi har även kontaktat leverantören Navinordic, som säljer kulventiler i både förnicklad mässing och avzinkningshärdig mässing till återförsäljare och båttillverkare i Norden. Navinordic bekräftar att det är skillnad i korrosionsbeständighet mellan CW617N och CW602N men att båda dessa varianter har så pass lång livslängd att korrosion inte är ett problem i Sverige. Det som tar död på en kulventil är snarare att den inte öppnas och stängs regelbundet. 

Vi har även frågat några svenska båttillverkare vad de använder för material i sina kulventiler. Hallberg-Rassy använder sig uteslutande av avzinkningshärdig mässing och menar att rostfritt är överdrivet starkt och dyrt. Arcona Yachts använder sig främst av avzinkningshärdig mässing, men har även börjat använda kompositventiler. 

En intressant konsumentupplysning är att genomloppets diameter skiljer 20 procent mellan kompositventilen och övriga i testet, trots att alla säljs som 1-tumsventiler. 

Test: Praktiskt Båtägande utser bästa tamphållaren för Y-bommen

Nedan följer en presentation av varje ventil och hur de klarade sig i testet.

Test: Vi frostspränger kulventiler – en typ är överlägset sämst
Test: Vi frostspränger kulventiler – en typ är överlägset sämst
Ventil 1
Test: Vi frostspränger kulventiler – en typ är överlägset sämst
Ventil 2
Test: Vi frostspränger kulventiler – en typ är överlägset sämst
Ventil 3
Test: Vi frostspränger kulventiler – en typ är överlägset sämst
Ventil 4
Test: Vi frostspränger kulventiler – en typ är överlägset sämst
Ventil 5
Test: Vi frostspränger kulventiler – en typ är överlägset sämst
Ventil 6
Test: Vi frostspränger kulventiler – en typ är överlägset sämst
Ventil 7
Test: Vi frostspränger kulventiler – en typ är överlägset sämst
Ventil 8
Test: Vi frostspränger kulventiler – en typ är överlägset sämst
Ventil 9
Test: Vi frostspränger kulventiler – en typ är överlägset sämst
Ventil 10
Test: Vi frostspränger kulventiler – en typ är överlägset sämst
Ventil 11

Så trimmar du motorn för en billig peng

De byggde sin egen drömbåt


Text: Johannes Nordemar • 2016-11-24
ArtiklarLivetOmbordBåttillbehörPraktiskt BåtägandeTillbehörstest
Scroll to Top