Det var färre sjöräddningsinsatser under 2019 än under 2018 // Foto: Sjöfartsverket

Artiklar

Trenden bruten – färre sjöräddningsinsatser 2019

"Siffrorna pekar i helt rätt riktning"

Text: Martin Strömberg • 2020-02-11 Uppdaterad 2021-06-09

Totalt genomförde Sjöfartsverket 1134 sjöräddningsinsatser under fjolåret, en minskning med åtta procent jämfört med 2018. Västra Götaland följt av Stockholms och Skåne län stod för flest antal sjöräddningsinsatser under året.

Pressmeddelande:

– Siffrorna för fjolåret pekar i helt rätt riktning, vilket är glädjande för oss. Under de senaste fem åren har vi sett en oroväckande trend i ett ökat antal räddningsinsatser, en trend som nu ser ut att vara bruten, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.

Under 2019 genomförde Sjöfartsverket totalt 1134 sjöräddningsinsatser, vilket är en minskning med åtta procent jämfört med året dessförinnan (1235). Juli månad stod för den största minskningen med hela 24 procent, jämfört med samma period för 2018.

Främst var det räddningsinsatser för olika typer av fritidsbåtar som stod för den största delen sjöräddningar under fjolåret, följt av insatser för handelsfartyg och därefter enskilda nödställda utan eget fartyg.

– Sommarmånaderna innebär högsäsong för våra sjöräddningsinsatser och går också hand i hand med fritidsbåtssäsongen. För att undvika risken för obehagliga händelser ute till sjöss är det viktigt att planera resan i god tid innan. Säkra därför upp att båten är i trim och använd alltid flytväst, säger Annika Vestergård.

Västra Götalands län toppar Sjöfartsverkets lista över vilka län som stod för det största antalet sjöräddningsinsatser under fjolåret, följt av Stockholms och Skåne län.

Antalet sjöräddningsinsatser under 2019 fördelat över län:

Västra Götalands län (244)

Stockholms län (232)

Skåne län (145)

Kalmar län (70)

Hallands län (66)

Antalet sjöräddningsinsatser under 2019 fördelat per månad:

Juli (282)

Juni (199)

Augusti (161)

September (116)

Maj (111)

Källa: Sjöfartsverkets statistik för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31.

Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentralen

Sjöfartsverket ansvarar för insatser, när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller svenskt sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden. Sjöfartsverket ansvarar även för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken.

Ansvarsområdet är hela Sveriges land- och sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren. När luftfartyget är lokaliserat, övergår undsättningsansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänsten – utom till havs, då Sjöfartsverket även ansvarar för undsättningen.

Snart kan drönare rädda dig på sjön

Därför har antalet sjöräddningsfall ökat i år

Rekordmånga sjöräddningsfall 2016 – här är orsakerna

900 sjöräddningsfall 2017 – här ökar incidenterna mest


Text: Martin Strömberg • 2020-02-11
Artiklarpraktisktbatagande
Scroll to Top