Artiklar

TV: Här är världens snabbaste avlastning av ett fartyg

Det ser mest ut som att hela ekipaget håller på att kantra. Men de vet exakt vad de gör när de lastar av de här kanadensiska timmerpråmarna. Kolla in det makalösa skådespelet.

Text: Jens Augustinsson • 2016-05-04 Uppdaterad 2021-06-09

Att frakta timmer från skogarna till sågverken i Kanada är en stor utmaning. I många gånger väglöst land är vattenvägarna det enda som står till buds. Och i Kanada har man utvecklat en teknik där en lastpråm både kan lasta och lossa sig själv.
Ett antal mindre båtar ”dozrar” hjälper till och matar fram timret till pråmen, som sedan lastar själv. 

Dessa pråmar syns väldigt sällan till i civiliserade trakter då de mest arbetar långt ute i vildmarken. Men när de kommer med ett fullt timmerlass till ett sågverk då samlas folk för att titta på det spektakulära skådespel som det är att se pråmen i princip kapsejsa innan den slutligen tippar hela det massiva timmerlasset rakt i sjön.

TV: Här välter plötsligt bogserbåten

TV: Här kör de vattenskoter i timmerrännorna


Text: Jens Augustinsson • 2016-05-04
ArtiklarLivetOmbordFartygOtroligt
Rulla till toppen