Artiklar

TV: Här pumpas föroreningar ut längs svenska kusten

Det är lätt att tro att våra hav mår bra när vi ser solen glittra fint i ytan och hör det klucka harmoniskt mot skrovet. Men under ytan framträder en helt annan bild. Swedish Coast and Sea Center har gjort en film som visar hur det är ställt med delar av Hanöbukten, som utsatts för föroreningar under väldigt lång tid.

Text: Jens Augustinsson • 2016-10-31 Uppdaterad 2021-06-09

Vi nås med jämna mellanrum av larmrapporter om hur illa det är ställt med vattenkvalitén i Östersjön. Nu har den ideella föreningen Swedish Coast and Sea Center gått under ytan vid utloppet av Helge å, som i huvudsak rinner ut söder om Åhus i Hanöbukten. De har spelat in en film för att dokumentera havsmiljön. Och det som mött dem har många gånger varit en oroväckande syn.

Via Helge å rinner det ut vatten i havet från bland annat 34 kommunala avloppsreningsverk, åtta industriverksamheter och ett antal kommunala avfallstippar med miljöfarlig verksamhet. Detta innebar att det under 2015 bland annat transporterades ut 2 482 ton kväve i havet den här vägen.

Utsläpp från pappersbruk bidrar ytterligare till att situationen för Hanöbukten är ansträngd. I filmen ovan kan vi bland annat se plymer av förorenat vatten som pumpas rakt ut i havet genom avloppsrör under ytan.

SCSC vill med filmen få politiker, beslutsfattare och allmänhet att bli medvetna om problemen och börja agera för att lösa dem.

– Jag får säga att jag tycker att det är en katastrof med tanke på hur det en gång har varit. Jag förstår inte hur vi kan låta det hända, att vi fortfarande inte har lärt oss. Jag känner igen problemen från Öresund. Det gäller att få allmänheten med sig och att alla engagerar sig. Där vaknade folk, opinionen måste vara med oss, säger Kjell Andersson, vice ordförande i SCSC, till Kristianstadsbladet.

Se filmen ovan, som visar hur läget är ställt med bottnarna i Hanöbukten.

 

Detta är Swedish Coast and Sea Center

SCSC är en ideell förening som verkar för att få alla, stat, kommun, landsting, näringsliv och alla medborgare och turister att förstå viktigheten av att allt vi gör i vårt kust- och havsområde, direkt påverkar det vi själv kommer att uppleva och det arv vi lämnar efter oss till kommande generationer.

Tanken är att SCSC skall vara ett naturligt kunskapscentrum för Sveriges kuster och hav. De ska också bedriva en aktiv verksamhet för att upptäcka och bevara det som finns i och runt om våra kuster och hav.

Föreningen skall också aktivt medverka till att identifiera eventuella hotbilder genom aktiv forskning och studier. Med den samlade kunskapen skall SCSC bedriva informations- och utbildningsverksamhet inom bland annat Arkeologi, Biologi och Geologi.

Så många svenska fartygsvrak hotar miljö och båtliv

Förfallet passagerarfartyg ruvade på fantastisk skatt

Microsofts grundare förstörde skyddat korallrev

TV: Här störtar styrhytten på svenska bilfärjan


Text: Jens Augustinsson • 2016-10-31
ArtiklarLivetOmbord
Rulla till toppen