Genom att öka batterikapaciteten ombord på Tycho Brahe med 50% kan ForSea nu minska utsläppen ytterligare, vilket gynnar den lokala miljön och passagerarna // Foto: Forsea

Artiklar

Tycho Brahe får världens största batteripack

CO2-avtrycket reduceras med 65 procent

Text: Martin Strömberg • 2021-06-28 Uppdaterad 2021-10-05

 

Sedan 2018 har Forsea satsat på att konvertera om sina två färjor Tycho Brahe och Aurora, som trafikerarmellan Helsingborg och Helsingör, från konventionell dieseldrift till eldrift från batterier. Enligt rederiet har det inneburit minskade koldioxidutsläpp med 37 000 ton totalt. Nu vill rederiet ta ytterligare ett steg genom att uppdatera batterierna på Tycho Brahe för att både förlänga fartygets livslängd och minska utsläppen ytterligare.

– De resultat vi redan uppnått inspirerar oss att bibehålla våra högt ställda mål att ytterligare förstärka vår position som pionjär med världens största batteridrivna, högfrekventa färjerutt, säger Kristian Durhuus, CEO på Forsea i ett pressmeddelande.

Uppgraderingen kommer att göras i samarbete med ABB och kommer att öka batterikapaciteten från 4 160 kWh till 6 400 kWh, utan att det kommer att behövas ytterligare utrymme ombord. Därmed kommer Tycho Brahe att få det största batteripack som någonsin installerats på en färja. 

 

Tycho Brahe får världens största batteripack
Tycho Brahe får det största batteripacket som hittills installerats på en färja // Foto: Forsea

 

Enligt rederiet kommer uppgraderingen innebära att verksamhetens totala CO2-avtryck reduceras med 65 procent, vilket tangerar den danska regeringens mål på 70 procent satt för år 2030. 

– Forsea har uppnått en koldioxidreduktion med 37 000 ton sedan starten av batteridrift 2018. Detta motsvarar de totala utsläppen, av alla fyra färjor på sträckan, under ett års dieseldrift. Med denna minskning som ett faktum är det ännu mer inspirerande att gå vidare med batteriuppgraderingsprojektet på Tycho Brahe, säger Kristian Durhuus i pressmeddelandet.

Projektet med byte av batterier startade i maj och förväntas avslutas under 2021.

– Med den fortsatta utvecklingen av batteritekniken ökar både effektkapaciteten och livslängden. Tillsammans med Forsea kommer vi kunna säkerstá?lla Tycho Brahes fortsätta, hållbara trafikerande under de kommande åren, säger Sami Lehikoinen, Vice President, Service, ABB Marine & Ports i pressmeddelandet.

Batteridriften av fartygen är ett mycket innovativt system som krävt stora justeringar både ombord och iland. En helautomatisk laserstyrd robotarm ansluter till färjorna för laddning varje gång de är i hamn. Färjorna framförs enbart av grön el från vind, vatten och sol och laddningen är tillräcklig för en överfart på tjugo minuter. Med eldriften minskar även bullernivån och vibrationer avsevärt, vilket är positivt för passagerare, närboende och det marina livet.

Fakta:

• ForSea har världens största batteridrivna färjor och kommer att ha världens största batteripack under 2021.

• 32% (12 000 ton) lägre andel utsläpp, av alla ForSeas färjor i drift, under 2020 jämfört med basåret 2016.

•.Minskning av CO2-utsläpp med 37 000 ton sedan 2018.

• Vid full batteridrift av Aurora och Tycho Brahe minskar rederiets totala CO2-utsläpp med 65% (23 000 ton/år).

• 3 ton lägre SOx-utsläpp 2020 jämfört med basåret 2016.

• Aurora seglar till 99% på el.

• Endast grön förnyelsebar el används vid laddning (med den högsta klassificeringen).

PRENUMERERA PÅ PRAKTISKT BÅTÄGANDE

BESTÄLL HÄR


Text: Martin Strömberg • 2021-06-28
ArtiklarElmotorerFärjaForseaLivetombord.seTycho Brahe
Rulla till toppen