Artiklar

Undersökning visar: Unga tar större risker på sjön

Det blir allt vanligare att använda mobilen för att navigera på sjön. Och det är ungdomarna som visar vägen i denna trend. Men mobilnavigeringen medför också högre risker för olyckor, framför allt när man kör snabba båtar.

Text: Jens Augustinsson • 2016-02-05

Humminbirds nya skapar kartor i realtid

Nu blir Garmins skärmar större

TV: Här är 3D-sjökortet med extra allt

Det blir allt vanligare att använda telefonen för att navigera visar 2016 års båtlivsundersökning från Svedea. Närmare 3 000 båtägare har svarat på en webbenkät och den visar bland annat att det framförallt är de yngre båtägarna som använder sig av enklare GPS-navigatorer i smartphones för att navigera. En utveckling som inte enbart är positiv, menar man på Svedea.

Digital navigering är nu det vanligaste sättet att navigera bland de som svarat på enkäten. På frågan om vilka sätt man brukar navigera på svarar de så här:

* Tre fjärdedelar av båtägarna att de använder GPS-plotter vilket är något fler än de som använder sig av papperssjökort.

* Drygt var tionde uppger att de ibland brukar använda sin smartphone för att navigera och det är framförallt de yngre som väljer denna lösning.

* 28,4 % av båtägarna under trettio år uppger att de brukar använda telefonen för navigering. Motsvarande siffra för de över femtio år är 7,2 %.

Att använda digitala sjökort i smartphones blir allt vanligare men det förekommer också att båtägare navigerar med hjälp av onlinetjänster där man är beroende av nätuppkoppling, exempelvis Eniros karttjänst.

* Var fjärde båtägare (24,2 %) uppger att de ibland använder onlinetjänster.

* 1,9 % anger det som sitt huvudsakliga sätt att navigera. Bland de under 30 år är siffran 2,9 %.

– Att GPS-tekniken blir tillgänglig för fler ser vi mycket positivt på. Det finns riktigt bra navigationslösningar för både smartphones och läsplattor, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring på Svedea. Men man måste kvalitetssäkra de sjökort man använder och vara medveten om att en mindre skärm har sina begränsningar, inte minst om man går i hög fart och rör sig snabbt över sjökortet.

– De kostnadsfria karttjänster som finns på nätet bör man använda med stor försiktighet, säger Göran Södergren. Inte minst om man använder en så liten skärm som en smartphone. Grynnor och andra mindre objekt kan vara svåra att se på en liten skärm och de kan ibland försvinna helt då man zoomar ut i kartbilden.

– Även om det kommit fler och lättillgängligare hjälpmedel behöver man fortfarande tänka efter på sjön. Ur ett säkerhetsperspektiv finns det risker med att navigera med smartphones och vi behöver vara uppmärksamma på utvecklingen, menar Göran Södergren.

 


Text: Jens Augustinsson • 2016-02-05
ArtiklarLivetOmbord
Scroll to Top