Varje år fryser många båtmotorer sönder men det är ganska lätt att eliminera risken // Foto: Praktiskt Båtägande

Artiklar

Undvik att motorn fryser sönder

Följ Dr Diesels checklista för att slippa obehagliga överraskningar under vinterförvaringen

Text: Lars Lundbladh • 2020-11-11 Uppdaterad 2022-09-07

När torrsättningen är avklarad kan det kännas som att jobbet är gjort och att det nu bara är att vänta in våren. Men varje år fryser många båtmotorer sönder, och med tanke på att det i år är många som blivit ägare till sin första båt är risken stor att det blir ännu fler. Det är emellertid inte så svårt att eliminera risken. Praktiskt Båtägandes motorexpert Lars Lundbladh, även kallad Doktor Diesel, berättar här hur man går till väga när båten väl är på land.

KONSERVERING AV INOMBORDARE

Konservering av sötvattenkyld motor

Börja med att tappa ur sjövattnet ur kylsystemet, kontrollera i instruktionsboken var avtappningsställena sitter. Kör sedan igenom sötvatten med 50 procent glykol i. Efter genomkörning låter du blandningen vara kvar i systemet. Använd helst miljövänlig propylenglykol, men samla ändå upp glykolen och lämna den till en miljöstation för destruktion.

Konservering av saltvattenkyld motor

Är motorn saltvattenkyld ska du helst spola systemet med färskvatten. Därefter tappar du helst systemet på kylvatten och kör sedan in en glykolblandning, med 50/50 vatten och koncentrerad glykol. Efter genomkörning låter du blandningen vara kvar i systemet.

Beroende på motorinstallation finns flera olika tillvägagångsätt, Tänk på att en inombordsmotor med backslag oftast har kylning i backslaget, se därför till att köra igenom ordentligt med glykol och mäta glykolvattnet som kommer ut ur avgasröret. Har motorn utombordsdrev är ett sätt att konservera motor och avgassystem genom fylla en så kallad drevsäck och köra motorn först med vatten och sedan glykolblandning.

El

Spraya motorns elkontakter med multispray/olja samt gärna även instrumenten med kontaktspray.

Batterier

Batterier förvaras helst kallt och gärna i båten under vintern. Då mår de bäst, förutsatt att de är fulladdade. Ta för vana att ladda batteriet några gånger under vintern. Lyft gärna av en kabelsko, så att inte batteriet dras ur i onödan.

Propeller

Propellern bör monteras av
för att undvika stöld, men även för att den lätt kan korrodera fast om den sitter kvar över vintern. Då blir det svårt att lossa den.

Drev

Tänk på att ett nytt drev kostar minst 100 000 kronor. En stöld kan bli kostsam, eftersom ersättnings- beloppet ofta minskas med både självrisk och åldersavdrag. Säkrast är därför att demontera drevet sna- rats möjligt efter upptagningen.

Vartannat till vart tredje år bör bälgarna bytas, så kanske är det ändå dags att lyfta av drevet för olje- och bälgbyte.

Kontrollera oljan i drevet genom att lossa den nedre oljepluggen. Är oljan ren och fin kan oftast bara oljenivån kontrolleras, men ser man det minsta tecken på vattenläckage bör drevet gås igenom av en mekaniker och provtryckas. Oftast är det propelleraxeltätningarna som läcker, och de bör bytas snarast för att undvika haveri och stora reparationskostnader. Oljan ska alltid kontrolleras i drevets nederdel – det är där vattnet samlas. Oljan på oljestickan kan se helt okej ut trots att det finns vatten i oljan.

Vissa drev, speciellt på lite större båtar, utsätts för stora påfrestningar. Då bör drevoljan bytas varje år för att öka livslängden på drevet.

Undvik att motorn fryser sönder
Följ Dr Diesels checklista för att undvika obehagliga överraskningar under vinterförvaringen // Foto: Getty Images

KONSERVERING AV VATTENSYSTEM OCH TOALETT

Båtens färsk-/dricksvattensystem bör alltid tömmas under vintern för att undvika att det fryser sönder. Har båten varmvattenberedare ska även den tömmas helt.

Färsk-/dricksvatten

Pumpa först ur allt vatten ur färskvattensystemet, därefter kan du öppna samtliga kranar och blåsa ur systemet med tryckluft. Alternativt lossar du slangar till pumpar etcetera och suger ur allt vatten med en våt-/grovdammsugare. Varmvattenberedaren kan oftast tömmas genom att öppna säkerhetsventilen och den övre slangen till varmvattenberedaren, alternativt öppnas både den övre och den undre slangen. Om möjligt, anslut en slang och utnyttja hävert för att tömma varmvattenberedaren, så slipper du vatten i motorrummet.

Kulventiler/vattenintag

Samtliga kulventiler ska ställas i ett mellanläge mitt emellan fullt öppen och fullt stängd ventil för att undvika att de fryser sönder. Det kan nämligen samlas vatten bakom kulan i ventilen, och då kan den frysa sönder.

Toalett

Toalettsystemet bör tömmas och sedan fyllas på cirka 5 liter 50/50-blandning av miljövänlig propylenglykol och vatten. Se till att eventuella pumpar antingen är helt torra eller fyllda med glykolblandning. Det finns många myter om att glykol förstör packningarna i toaletterna men det är faktiskt inte sant. Samtliga toalettillverkare som vi kontaktat rekommenderar att toaletten antingen ska tömmas helt eller fyllas med glykolblandning.

Övrigt

Torka båten ren från smuts så slipper du mögel. En torr båt möglar inte. Stäng ruffen helt och lägg in torrbollar som absorberar fukt, lägg gärna en torrboll i motorrummet så slipper du korrosion på utsidan av motorn. Torrbollar kan man tillverka själv genom att köpa kalciumklorid/vägsalt och hälla upp i durkslag som ställs över en hink. Kalciumklorid kan köpas på till exempel Granngården.

Täck båten med presenning, som du fäster i båten, inte i stöttor, bockar eller vaggor. Anledningen är att om presenningen blåser sönder, så fungerar den som ett segel och kan faktiskt välta stöttan, och i sin tur kan båten då välta. Fäst presenningen med gummistroppar eller häng vattendunkar längs sidorna – då rycker inte vinden sönder öljetterna. Skydda alla utstående metallytor på täckställning etcetera med exempelvis isoleringsrör som används till vattenledningar. Dessa slits på längden och träs sedan över täckställningens rör. Säkra med buntband.

MATERIAL FÖR VINTERFÖRVARINGEN

Glykol

Helst miljövänlig propylenglykol. Det går att använda etylenglykol, men den är giftig för människor och djur. Allt spill måste samlas upp! Detta gäller även miljöglykolen, även om den på sikt bryts ner i naturen.

Olja och oljefilter

Kontrollera med motortillverkaren vilken oljekvalitet som rekommenderas.

Bränslefilter Förfilter/finfilter

Refraktometer för att kontrollera glykolens fryspunkt. (Kallas även optisk glykolprovare.)

Konserveringsolja på spray för bensinmotorer

Multiolja/kontaktspray för elanslutningarna

Drevsäck, hink och/eller slangar för konservering

Fotnot: Texten är tidigare publicerad i Nya Praktiskt Båtägande 2020/12

Så fungerar det: Låt båten ligga kvar i vattnet över vintern

Vintersegling – i ensamt majestät

Stoppa tjuvarna i vinter


Text: Lars Lundbladh • 2020-11-11
ArtiklarBåtexpert Lars LundbladhpraktisktbatagandeHöstupptagning
Rulla till toppen