Analyser från höstens fynd visar att vraken utanför Vaxholm verkligen är från 1600-talet // Foto: Jim Hansson (SMTM)

Artiklar

Vaxholmsvraken kan vara Vasas systerfartyg

Reparerade balkar kan leda forskarna i rätt riktning

Text: Martin Strömberg • 2020-03-10 Uppdaterad 2022-03-11

Analyser av träprover från höstens fynd av två gamla örlogsskepp utanför Vaxholm bekräftar marinarkeologernas första antaganden om att de är från 1600-talets första hälft.

Tyvärr saknades ett okänt antal årsringar vilket gör det omöjligt att fastställa exakt årtal, rapporterar Vrak – museum of wrecks, som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer.

Anledningen till det kan vara erosion eller att skeppsbyggarna huggit bort en del av virket.

Detta försvårar arbetet med att identifiera skeppen.

Men proverna visar att skeppen bör ha byggts under 1620–1630-talen, vilket stämmer bra överens med teorierna om att fynden skulle kunna komma från något av regalskeppet Vasas systerfartyg, Äpplet, Kronan eller Scepter.
Ett av proverna stack ut och hade en bra datering. En balk från ena vraket daterades till 1646/47.

Ett prov från det andra vraket daterades också till 1640- talet men inte exakt på året. Detta är sannolikt reparationer som gjorts vilket skulle vara naturligt om skeppen byggdes i slutet av 1620- eller början av 1630-talet.
En intressant faktor för marinarkeologerna är att Scepter skadades under sjöslaget vid Kolberger Heide 1644 (vid Puttgarden, Tyskland), då även Kronan deltog.

Båda skeppen, som byggdes samtidigt med skeppet Vasa, bör därför ha reparerats strax efter sjöslaget.

– Vi vet inte om det är de reparationerna vi nu sett men tanken är kittlande, säger Jim Hansson, marinarkeolog på Vrak.

Äpplet deltog vid invasionen av Tyskland 1630, men förefaller därefter ha använts sporadiskt. Sannolikt ett problematiskt skepp. Det sänktes i ett sund vid Vaxholm 1659.

Kronan deltog i strid vid Kolberger Heide 1644 och Öresund 1658. Det sänktes troligen i ett sund vid Vaxholm på 1670-talet, inte att blanda ihop med Stora Kronan som sjönk utanför Öland 1676. 

Scepter blev det bäst seglande av storskeppen. Det deltog vid Kolberger Heide 1644.

Scepter sänktes troligen i ett sund vid Vaxholm på 1670-talet. 

Nu väntar fler dykningar och undersökningar för att med säkerhet kunna identifiera den två örlogsskeppen.

 

Världens äldsta vrak funnet

Succéteamet hittade ännu ett historiskt vrak


Text: Martin Strömberg • 2020-03-10
ArtiklarpraktisktbatagandeBåtvrak
Scroll to Top