Motala Gamla Verkstad. //Foto: Göta kanal

Artiklar

Verkstad blir ny gästhamn i Göta kanal

En lång rad renoveringsåtgärder har redan vidtagits längs Göta kanal, och arbetet fortsätter i vinter med säsongsanpassade insatser.

Text: Redaktionen • 2021-01-26 Uppdaterad 2021-06-09

Under det femåriga upprustningsprojektet av Göta kanal har staten satsat drygt en halv miljard kronor. Utöver 80 miljoner kronor för upprustning i budgetpropositionen för 2021 fördubblas också det årliga underhållsanslaget till 40 miljoner.

Vad är det då som händer?

I Motala blir den 240 meter långa kajen vid Gamla Motala verkstad ny gästhamn i kanalen, med såväl belysningspollare som elförsörjning. I lagunen på kanalens norra sida blir det till och med möjligt att ladda elbåtar.

120 miljoner kronor satsas på Göta kanal

I Söderköping har åratal av erosion lett till att sträckan mellan Tegelbrukets sluss och Söderköpings gästhamn endast har haft korrekt djup i en smal ränna i mitten av kanalen.
Nu återställs kanalprofilen till samma djup och bredd som den en gång var, och samtidigt blir
den 260 meter långa gästbryggan vid Söderköpings sluss bredare.

Mer info gotakanal.se

En arbetsdag längs Göta kanal:


Text: Redaktionen • 2021-01-26
ArtiklarpraktisktbatagandeGöta kanalMotorbåtPraktiskt BåtägandeSegelbåt
Rulla till toppen