Det kan bli aktuellt med ankringsförbud i vissa delar av skärgården nästa år // Foto: Getty Images

Artiklar

”Vi tittar på alternativ till ankring”

Skärgårdsstiftelsen inventerar sina naturreservat i skärgården

Text: Martin Strömberg • 2019-10-15 Uppdaterad 2021-06-09

Under sommaren har Skärgårdstiftelsen inventerat tjugo sjöbottnar i naturreservaten vid Gålö och Nåttarö.

Nästan alla Skärgårdstiftelsens områden är naturreservat som till största del består av vatten.

Men livet under ytan skyddas inte på samma sätt som naturreservat på land och nu ser man över hur skyddet kan stärkas.

– Vi tittar på alternativ till ankring. Vi tittar även på om det ska vara fritt fram att lägga till i skyddsvärda vikar i Stockholms skärgård.

– Men samtidigt, många av våra områden är naturreservat som är till för friluftslivet. Det är verkligen att beakta att människor ska kunna besöka våra områden, säger Karin Strandfager, Miljö-och naturvårdschefen från Skärgårdsstiftelsen, enligt Svt.se.

Skadorna på bottnen syns tydligt. Man ser långa märken efter ankare och inga sjöväxter växer där. Karin säger att det är fritidsbåtarna som gör dem flesta skadorna och att det är propellrarna och ankare som gör absolut mest skada. 

– Vi måste bevara miljön under ytan på ett bättre sätt, säger Karin Strandfager.

För tio år sedan inventerade Länsstyrelsen bottnarna och nu ska dokumentationen från de bägge tillfällena jämföras.

Till årsskiftet ska allt vara klart och sammanställt för att ge ett svar på hur båtar kan ha påverkat vikarna och sjöbottnarna under det gångna åren.

Minitest: Bättre koll på ankringen med ankarboj


Text: Martin Strömberg • 2019-10-15
Artiklarpraktisktbatagande
Rulla till toppen