Här har båtägarna låtit sina båtar frysa fast i isen, i en kanal med skyddat läge. Isen brukar slita på bottenfärgen, men även drev och roder kan ta skada av punktbelastning. Hör med ditt försäkringsbolag först, om du planerar att låta båten frysa fast. Foto: Johannes Nordemar

Artiklar

Vinterförvaring i vattnet kan bli dyrköpt – så skyddar du dig

Har du båten i sjön över vintern? Då bör du göra en rad extraåtgärder för att ha ett fullgott försäkringsskydd. Här är kraven från några försäkringsbolag.

Text: Jens Augustinsson • 2017-10-25 Uppdaterad 2022-09-07

Den som tänker låta båten ligga i vattnet under vintern bör kontrollera med sitt försäkringsbolag om det behövs någon tilläggsförsäkring. Villkoren skiljer sig åt mellan bolagen. (Du hittar information från några försäkringsbolag här nedan). Jacob Enestad är skadechef vid Svenska Sjö.
– Vår helförsäkring gäller året runt, oavsett om båten ligger i vattnet eller ej. Den gäller även för is- och frysskador, men det finns särskilda aktsamhetskrav, säger han.  

Svenska Sjö

Förutom att lös elektronisk utrustning och personlig utrustning ska förvaras på annan plats än i båten ställer Svenska Sjö dessa krav när båten är i sjön 1 november–31 mars: 

– Båten ska ligga i isfritt vatten.
– Den ska vara uppvärmd över fryspunkten.
– Alla skrovgenomföringar ska vara fyllda med antifrysmedel.
– Båten ska vara utrustad med automatisk länspump med nivåvakt.
– All elektrisk utrustning ansluten till landström ska vara korrekt installerad och försedd med jordfelsbrytare samt avsedd och klassificerad för utomhusbruk.
– Landströmsförsörjningen ska vara försedd med aktiverat avbrottslarm som ska kunna mottas 24 tim/dygn. Vid larm ska båten omgående ses till och felet åtgärdas.
– Båten ska vara försedd med ett aktiverat fryslarm som ska kunna mottas 24 tim/dygn. 
(Villkor 20170301)

Atlantica

– Om båten förvaras i vattnet under vintern skall båten vara lämplig att ligga i sjön vintertid och ligga på en lämplig och skyddad plats.
– Båten ska ägnas nödvändig tillsyn med hänsyn till väderleken.
Vidare skall samtliga vattenfilter, kulventiler, genomföringar, slangar, pumpar och ledningar samt färskvattensystem och andra delar som riskerar att frysa hållas frostskyddade från bordgenomföring till tömnings- eller tappställe. Vattensystemen innefattar även WC, svartvatten samt gråvatten.
– Båten ska hållas frostfri inombords och vattnet runt båten ska hållas isfritt.
– Utöver den ordinarie självrisken är självrisken för samtliga is/frysskador 25 % av skadekostnaden.
– Försäkringen gäller inte för gång i is.
(Villkor 20160201)

Länsförsäkringar

Följande är en del av Länsförsäkringars särskilda aktsamhetskrav (reds. anm.)
Under vinterförhållanden ska:
– båten hållas fri från snö och is
– förtöjningen vara anpassad för extremt väder
– båten ägnas särskild tillsyn
– åtgärder vidtas för att förhindra frysning och läckage.

Följer du inte våra särskilda aktsamhetskrav minskas ersätt­ningen som regel med 25 procent, vid skada orsakad av is eller frysning minskas ersättningen som regel med 50 procent. Hän­syn tas till oaktsamhetens art och betydelse för skadan.
(Villkor 20160201) 

Alandia

För att försäkringen ska gälla utan nedsättning om båten ligger i sjön under perioden 15 november till 15 mars skall den hållas
– under extra uppsikt
– sjövärdig, exempelvis länsad och fri från snö och is som kan påverka båtens ytförmåga.
(Villkor 20170401)

if

– När båten står på land eller om den vinterförvaras i sjön ska utombordsmotor, elektronisk utrustning och livflotte vara inlåst i byggnad. Annan lös utrustning ska vara inlåst.
(Villkor mars 2017) 

Vinterförvara båten på tomten – detta gäller

Stort test: 24 presenningar bekänner färg

9 tips: Så undviker du problem när du vinterförvarar i sjön


Text: Jens Augustinsson • 2017-10-25
ArtiklarpraktisktbatagandePraktiskt BåtägandevinterforvaraVinterliggare
Rulla till toppen