Praktiskt Båtägandes motorexpert Lasse ”Dr Diesel” Lundbladh hjälper gärna till och klurar om du har problem med el eller mekanik ombord.

Båtexpert Lars Lundbladh

Experten svarar: Hur värmer jag båten bäst för vinterboende?

Praktiskt Båtägandes Dr Diesel luftar lite tankar kring hur du bäst – och mest miljövänligt – håller värmen ombord.

Text: Lars Lundbladh • 2017-11-28 Uppdaterad 2024-02-06
Fråga:

Om jag ska bo i båten under vintern och har vattenburen värme från dieselvärmare med elpatron och kopplat ihop det varmvattenberedaren. Hur mycket tid på elpatron respektive diesel är det lämpligt köra under vintern? Ska jag tänka 80 procent el och 20 procent diesel? Eller enbart el?

Mvh
Fredrik

Svar:

Hej Fredrik!

Sett ur ett både ekonomiskt och miljöperspektiv bör det vara bättre att enbart använda elpatronen för uppvärmning av din båt vintertid.

En viktig aspekt är dock att kontrollera hur jordningen av ditt elsystem är gjord. I många fall kan det uppstå galvaniska strömmar som gör att offeranoder och även på motor och drivlina korroderar snabbare än vad som är normalt. Kontrollera offeranoderna ofta och se helst till att ”koppla” bort jorden från landströmmen med en så kallad zinksaver eller transformator.

Kanske allra bäst vore det om du separerade jorden och anslöt den med ett jordplan i vatten på skrovets undersida. Är du osäker på el och elkopplingar, bör du alltid kontakta en behörig elektriker för att få råd. Felaktig elanslutning kan vara förenat med livsfara.


Text: Lars Lundbladh • 2017-11-28
Båtexpert Lars LundbladhLivetOmbord
Rulla till toppen