Segelbåt som forsar fram i vacker miljö.

En dröm för många seglare. Flera av fordringsägarna i konkursen har betalat många miljoner för båtar som är ofullbordade. Foto: Sweden Yachts Group

Båtnytt

De är förlorarna i Sweden Yachts Groups konkurs

Skattebetalarna, leverantörer och blivande båtägare. Förlorarna är många när Sweden Yachts Group nu kapsejsat med 53 miljoner i skulder.

Text: Joakim Hermansson • 2024-04-11 Uppdaterad 2024-04-30

Sweden Yachts Group bildades 2018 när CR Yachts kompletterades med Malö Yachts, Regina Yachts of Sweden och Sweden Yachts. Mattias Rutgersson tog då formellt över rodret från sin far Charles. Varvet har producerat exklusiva segelbåtar, men i februari var konkursen ett faktum.

Den glamourösa marknadsföringen med bilder av vackra segelbåtar med soldränkta besättningar utlovade hantverksbyggd kvalitet av högsta klass och detaljanpassning till kräsna kunders önskemål. Sweden Yachts Group kallade sig ett familjeföretag och hänvisade till stolta traditioner på den välrenommerade båtbyggarön Orust. Varvet huserade i anrika varvslokaler i Kungsviken och drev serviceverksamhet på Lundens industriområde i närbelägna Henån.

Bilden som målades upp av Sweden Yachts Group bidrog till att invagga båtspekulanterna i föreställningen om en trygg och säker affär. Rutgerssons förtroendeingivande försäkringar om att båtbyggena avlöpte planenligt fick de intet ont anande köparna att gång efter annan fylla på bolagets konto med nya friska pengar. Ända tills bubblan slutligen brast.

En Malö 37 i skärgården. Foto: Sweden Yachts Group

Vid konkurstillfället fanns 137 kronor på bankkontot men hisnande 53 miljoner i totala skulder. Konkursförvaltaren Paula Save har meddelat att hon känner till sju båtköpare som har fordringar i konkursen. Vid vår genomgång noterar vi belopp från några hundratusen kronor upp till 9 860 000 kronor. Men varulager, inventarier och verktyg har hon värderat till noll kronor och bedömt utsikterna till utdelning i konkursen som obefintliga.

Fem båtar var vid konkurstillfället under olika stadier av färdigställande, varav fyra hade sålts till konsumenter. Dessa har enligt Save ”med marginal betalat för de arbeten som utförts på båtarna”. Därmed äger köparna sina båtar, men eftersom de är långtifrån färdigbyggda ställs ägarna nu inför att antingen bygga klart och betala för det, eller att sälja projekten med betydande förlust som följd. I de hyrda varvslokalerna kan de inte ligga kvar.

Kirurgen Georg Wrobel från Lippstadt i Tyskland är en av de drabbade kunderna. Tack vare vårt samarbete med Jochen Rieker, tidigare mångårig chefredaktör för den tyska tidskriften Yacht, har vi kunnat ta del av Wrobels berättelse. Inför sin pensionering beställde han en Malö 43 av Mattias Rutgersson. Ibland fick Wrobel mobilbilder av hur båtbygget framskred, ofta tillsammans med en faktura avseende nästa steg i processen.

Malö 43. För Georg Wrobel var det en drömbåt och han hade beställt en sådan inför pensioneringen. Foto: Sweden Yachts Group

I slutet av 2023 hade han överfört 522 000 euro. Den sista delbetalningen, som skulle göras vid leverans, var den enda som återstod. Men istället för att inom några veckor få sjösätta sin drömbåt, äger Georg Wrobel nu bara ett mer eller mindre tomt skrov. Motor, mast, elektronik och säkert hälften av mahognyinredningen existerar överhuvudtaget inte.

Georg Wrobels fordran på konkursboet är nu beräknad till 4 576 285 kronor, och han måste dessutom hitta ett annat varv som kan och vill färdigställa hans minst sagt ofullbordade båt. Dödsboet efter en annan tysk köpare har en fordran på 2 191 600 kronor medan två amerikanska kunders fordringar uppgår till 6 476 000 respektive 2 500 000 kronor. I det sammanhanget ter sig en japansk kunds fordran på 863 134 kronor som blygsam.

3 782 072 kronor är Skatteverkets fordran och Länsstyrelsen har betalat ut 2 188 999 kronor i lönegaranti till de 16 anställda. (Varvsägaren Mattias Rutgerssons mor Marita återfinns bland dem som fått störst ersättning, 229 200 kronor.) Dessa delar får alltså skattebetalarna stå för, utöver domstolskostnader.

Läs mer: Skatteverket har begärt Sweden Yachts Group i konkurs flera gånger de senaste åren

488 018 kronor i anställdas oprioriterade lönefordringar kvarstår också, liksom att Malö Yachts-varvets forne ägare Bob Erixon, via Tångkrabban Fastighetsförvaltning AB, har en fordran på 2 578 411 kronor. Den sistnämnda avser antagligen hyra för varvet i Kungsviken.

Båtbranschens leverantörer verkar enligt skuldförteckningen inte ha gått på några större smällar i Sweden Yachts Groups konkurs, förmodligen tack vare att de inte sålt något på kredit till bolaget. Flera branschföreträdare har nämligen för Praktiskt Båtägande avslöjat att det sedan länge bara varit kontant betalning som gällt för Rutgerssons bolag. Efter den senaste konkursen lär det nog fortsätta så.

Är du själv drabbad i konkursen, eller har du tips? Mejla red@praktisktbatagande.se. Vi garanterar givetvis anonymitet och källskydd, om du så önskar.

Praktiskt Båtägande har sökt Mattias Rutgersson för kommentar, men inte lyckats nå honom.


Text: Joakim Hermansson • 2024-04-11
BåtnyttLäsvärtCR YachtsKonkursMalöMattias RutgerssonRegina Yachts of SwedenSegelbåtSvenska varvSweden Yachts Groupvarv i konkurs
Rulla till toppen