Reparationen på en grundstött segelbåt tar i genomsnitt tre veckors arbetstid att åtgärda och kostar drygt 120 000 kronor // Foto: Johan Cooke

Båtnytt

Att laga efter grundstötning

Plötsligt smäller det rejält. På grund. Omfattningen av skadorna beror på allt från kölkonstruktionen till träffytan på kölen. Så här går det till att åtgärda en grundstött segelbåt – en Scanner 38 – på ett varv.

Text: Johan Cooke • 2020-10-14 Uppdaterad 2023-08-23

Den kraftiga smällen som genljuder i segelbåten vid direktträffen på grundet och rasslet från riggen är bara förspelet. Tankarna far runt i huvudet hos den kallsvettiga skepparen. Det är sprickor i kölsvinet, och en besättningsmedlem är skadad. Istället för en seglingssäsong blir det täta kontakter med försäkringsbolag och varv.

Det är inte ovanligt efter en grundkänning.

Ju högre farten är vid grundstötningen, desto fler allvarliga skador blir det. Vid 5 knop har en fenkölad segel- båt vid en direktträff på en grynna en stoppsträcka på runt en ynka centimeter. Tvärstoppet sätter igång en rörelse i hela båten. Kölen vill rotera akterut, en töjning av skrovet sker i kölens framkant och en kompression av skrovet i kölens akterkant.

Utvändigt kan även sprickor mellan köl och skrov uppkomma. Hjärtstocken kan dessutom deformeras. Invändigt har oftast bottenstockar och basinredningen brustit. Motorinfästningen och träinredningen brukar också skadas.

Hos Plastskador & Montage i Svinninge Marina, nordost om Stockholm, görs årligen ett 50-tal reparationer av grundstötningsskador på motor- och segelbåtar. Reparationen på en grundstött segelbåt tar i genomsnitt tre veckors arbetstid att åtgärda och kostar drygt 120 000 kronor.

Företagets ägare, Niklas Mattisson, menar att varje grundstötningsskada är unik:

– Det kan bli sprickbildningar och skador på helt olika ställen i samma båttyp. I en modell kan det vara små sprickor vid kölbultarna. I en annan exakt likadan modell, som gått på grund i samma fart, kan bottenstockarna ha släppt från skrovet. Skadorna skiljer sig markant åt beroende på var kölen har träffat ett grund, på olika höjd i längdriktningen eller från sidan, säger Niklas Mattisson.

 

 

 

Att laga efter grundstötning

Omfattningen av skadorna beror också på grund- konstruktionen hos en fenköl av järn eller bly. En blyköl ger en extra retardationssträcka jämfört med järn, då det blir en lite ”mjukare” inbromsning. 

En köl med en nedbyggd kölficka får mindre skador än om kölen är fäst direkt mot skrovet. I vissa moderna segelbåtar är bottenstockarna dessutom klena och ofta limmade. Dessa båtar är därför inte lika tåliga vid en grundstötning som båtar med grövre, laminerade bottenstockar, förklarar Niklas Mattisson.

Långkölade båtar är allra tåligast mot en grundstötning.

– Det blir i princip inga skador alls, förutom att kölen kanske blir lite repig eller bucklig i framkant.

Oavsett varv görs grundstötningsreperationerna på liknande sätt på båtar byggda av glasfiberarmerad polyester, enligt Niklas Mattisson.

En vanlig fråga är om båten blir starkare än före skadan om reparationen görs på ett varv.

– Vi reparerar skadan så att båten blir som den var innan den gick på grund. Eftersom vi lagar för hand har vi full kontroll på exakt var vi måste reparera noggrant. Vi kan göra en klen fabrikskonstruktion starkare, men då får ägaren själv betala merkostnaden. Försäkringen täcker inte sådana extra förstärkningar, framhåller Niklas Mattisson.

Om du går på grund, även i lägre farter, bör du alltid kontrollera om det finns sprickbildningar eller andra skador på båten. En bra metod för att undersöka skador som inte syns är att knacka med en hammare på bland annat kölbalkarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att laga efter grundstötning

Att negligera en allvarlig grundstötningsskada kan i värsta fall resultera i att kölen lossnar om båten går på grund igen i hög hastighet. Det hade den troligen inte gjort om skadan hade åtgärdats efter den första grundstötningen. Låt alltid ett välrenommerat varv reparera skadan.

Ägaren behöver bara stå för båtförsäkringens självrisk.

Om en segelbåt fått en lätt grundkänning i en eller två knops fart i en naturhamn uppstår sällan några skador som behöver åtgärdas på ett varv. Då kan en händig båtägare själv laga repor eller till exempel spackla en något intryckt köl. Epoxispackel kan användas på en järn- eller blyköl. På en lite bucklig blyköl är det klokt att sätta fast några rostfria skruvar som gör att spacklet får bättre armering.

 

Fotnot. Texten är tidigare publicerad i Praktiskt Båtägande 2020/9

Klicka på bilderna nedan för att få dem i större format.

 

 

 

Att laga efter grundstötning
Att laga efter grundstötning
Att laga efter grundstötning

Minitest: Undvik tjuvstopp


Text: Johan Cooke • 2020-10-14
Båtnytt
Rulla till toppen