E10

Onödig hysteri kring E10

E10 funkar fint i alla nyare motorer, men fortsätt tanka E5 om du har en äldre. Så kan expertråden sammanfattas.

Text: Joakim Hermansson • 2021-10-26 Uppdaterad 2022-03-22

Nyligen fördubblades inblandningen av etanol i vanlig bensin från fem till tio volymprocent, i en bensinprodukt som kallas E10. I olika forum och på vissa båtsajter frodas nu spekulationer om hur skadligt E10 skulle vara för båtmotorerna, ibland med rena skräckberättelser. Påfallande ofta förefaller dock utsagorna bestå av illa underbyggda resonemang. Vår rundfrågning hos auktoriteter i ämnet visar också att hysterin verkar onödig.

Både när man producerar och när man förbränner drivmedel orsakar det utsläpp av miljöskadliga växthusgaser. Alla leverantörer av drivmedel i Sverige har krav på sig att dra ner utsläppen av växthusgaser. Ett sätt är att blanda in mer förnybart innehåll och det är därför vi numera har E10 med tio procent etanol. Farhågorna är att det ska påverka bland annat gummislangar och plastdetaljer negativt, men det bedömer inte Praktiskt Båtägandes egen motorexpert Lasse ”Doktor Diesel” Lundbladh:
– Nej, det där är en aning hysteriskt. USA har länge haft E10 och det är förmodligen den marknad där det säljs flest bensindrivna båtmotorer. Skulle det inte funka där skulle det inte gå att sälja, säger han och tillägger att om man har en gammal motor med gamla slangar är det förmodligen ändå dags att byta ut dem.

Kvaliteten på tankar och bränsleslangar i båten kan skilja sig från motorns komponenter.

Ebba Tamm på branschorganisationen Drivkraft Sverige förklarar den i det här sammanhanget viktiga skillnaden mellan bilar och båtar:
– Bilar har ett helbilsgodkännande där tillverkaren ansvarar för helheten. För båtar finns inte samma helhetssyn, eftersom båten kan levereras från en part och motorn från en annan.
Lasse Johansson från KGK Motor importerar Suzukisnurror och är inne på samma spår:
– Om man har fast tank i båten vet ju inte Suzuki vilken typ och kvalitet i båtens bränslesystem som byggaren använt. Vi kan inte heller ta ansvar för om motorägaren bytt till en icke-originalkomponent till sin utombordare, säger han.
Alla Suzukis fyrtaktare är godkända för E10. Detsamma gäller tvåtaktare från 1995 och framåt.
– Om ägaren är osäker på årsmodell eller saknar instruktionsbok rekommenderar vi att man fortsätter med E5, säger Lasse Johansson och uppmuntrar till att alltid använda vattenavskiljningsfilter.
– Etanol absorberar fukt, som kan leda till korrosion och att bränslekvaliteten påverkas av vatten som binds, förklarar Mikael Lundin från Yamaha Motor och påpekar att etanol också är ett lösningsmedel.
– Det kan bidra till att bränsleslangar, gummi etcetera kan vittra sönder efter en längre tids exponering. Från 2003 är dock våra utombordare helt kompatibla med E10, säger Mikael Lundin.

Ebba Tamm har själv en båt från 1973 med en snurra från 2000 och kommer därför att fortsätta tanka E5, bara för att vara på den säkra sidan.
– Många sjömackar har möjlighet att ha bara en bränslekvalitet och har då valt E5 för att klara fler motorer. Även 98-oktanig bensin har faktiskt i många år haft fem procent etanolinblandning, fast många inte tror det. Det kan visserligen vara dyrare bränsle på sjömackarna, men varför inte stötta dem så att de kan finnas kvar där vi behöver dem, säger Ebba Tamm.

Sammanfattningsvis alltså: Nyare motorer klarar E10 utan problem, men kolla med respektive tillverkare. Är båtens slangar och bränsleinstallationer av äldre datum är det sannolikt ändå dags att byta. Har du en äldre motor så fortsätt tanka E5, som finns på många sjömackar.


Text: Joakim Hermansson • 2021-10-26
BåtnyttBåtmotorbränsleE10etanoletanolinblandning
Rulla till toppen