Montera elektriskt ankarspel kan de flesta klara av på ett par arbetsdagar. Men det kostar en slant. Foto: Sverker Oldebäck

Gör det själv

Gör det själv: Montera driftsäkert ankarspel

Ett ankarspel i aktern stod högt på tillbehörslistan till en importerad Bavaria 33 HT. Praktiskt Båtägande har följt arbetet med monteringen.

Text: Praktiskt Båtägande • 2017-04-18 Uppdaterad 2021-12-08

Vid tilläggning ska det vara enkelt att fälla ned ankaret med ett knapptryck istället för att rusa bak i båten och kasta i ankaret och sedan tillbaka till styrplatsen. Antalet moment ska vara så få som möjligt och det är viktigt att allt fungerar. På vår tidigare båt hade vi ett enklare ankarspel som oftast fungerade bra. Men ibland trasslade ankarlinan upp sig, vilket kunde sluta med ett olyckligt tvärstopp.

Ett ankarspel i aktern ska kunna frikopplas så att ankaret kan löpa ut helt fritt utan att bromsa upp båten när man lägger till. Detta skiljer sig från ankarspel i fören, som ofta har en tung kätting där en frikoppling skulle sluta med att hela kättingen löper ut av sin egen tyngd. Det finns ankarspel som kan mata ut kätting i en högre takt utan frikoppling. Det är tveksamt hur detta fungerar i praktiken, med tanke på att det alltid är olika djup och hastighet vid angöring. 

Till vår nya båt sökte vi ett mer driftsäkert ankarspel än i vår gamla båt för att slippa allt krångel med att det låser sig i samband med ankring. Via sökningar på olika forum och bloggar på nätet där andra båtägare delar med sig av erfarenheter av ankarspel, går att se ett tydligt mönster: att bandankarspel är ett klart driftsäkrare alternativ. En finess är att de samlar in ankarbandet på en rulle, vilket gör att man slipper risken för trassel. Detta skiljer sig från modeller med kätting, kätting/lina eller blyad lina, där ankarlinan istället samlas ihop huller om buller i en box under ankarspelet.

En annan skillnad mellan de olika typerna är att bandankarspelets draganordning inte behöver greppa tag runt bandet, då det istället drar in bandet till rullen. Andra ankarspel är byggda för att nypa tag om linan för att ett halvt varv senare släppa taget så den faller ned i boxen. Här är risken stor att det blir stopp i mekaniken om ankaret till exempel sitter extra hårt, om det kommit in skräp eller om linan blivit sliten.

Nästa sida: Välj mellan tre olika typer av ankarspel

Det finns tre olika typer av ankarspel med frikoppling som har olika egenskaper: 

1) Ankarspel med kätting och lina, som består av en fem meter lång kätting som har flätats ihop med en lina på 40–50 meter. Kättingen tynger ned ankaret mot botten, vilket gör att ankaret får fäste i botten snabbare. Ankarspelet är av en enklare konstruktion och tillverkas i större volymer för en global marknad. Stora volymer och enkel konstruktion ger ett relativt lågt pris. 

2) Ankarspel med blyad lina har en ankarlina där blykulor är inflätade i själva linan. Tyngden av blykulorna gör att ankaret trycks ned mot botten och därmed får snabbare fäste. Ankarspelet förekommer framför allt i de nordiska länderna och ligger prismässigt i en mellanklass.

3) Den sista varianten är bandankarspel, och som namnet antyder har den ett band istället för lina. Bandet i sig har inte någon märkbar vikt, vilket kompenseras med några extra kilon i ankaret. Bandankarspelet är svenskt och ligger högst prismässigt av de tre varianterna.

Det finns flera olika modeller av ankarhållare att välja mellan. Vilken ankarhållare som passar bäst beror på typ av ankare och ankarspel samt hur akterspegeln eller badbryggan ser ut. Vi valde att köpa ett bandankarspel från Winchmatic med ett platt ankarband. Bandankarspelet ställer krav på att ankarrullarna fungerar ihop med ankarbandet. Bandet måste centreras mot mitten, men det ska samtidigt kunna vandra lite åt sidorna. Det får inte finnas något glapp mellan ankarrullarna och ankarhållaren, då bandet annars kan kilas fast i springan. Efter en hel del sökande hittade vi en ankarhållare från Engbo av rätt modell med rätt typ av ankarrullar. Ankarhållaren fanns dock inte i rätt längd, utan jag fick istället beställa en längre version som kapades ned för att passa ihop med vår badplattform.

Dimensionen på strömkablarna mellan batteri och ankarspel måste anpassas till kabelns längd, ström och spänning. Med hjälp av en spänningsfallskalkylator, som finns tillgänglig via olika nätsidor, är det enkelt att räkna fram lämplig dimension på kabeln. Då batterierna var placerade på andra sidan i båten blev längden på kabeln fem meter. Leverantören av ankarspelet hade angett säkringen till 100 ampere för motorn på 1 000 watt. Gränsen för maximalt spänningsfall beror på vad som ska drivas, men en tumregel brukar vara 0,5 volt.

När jag provkörde ankarspelet löste säkringen ut sig vid flera tillfällen. Jag mätte då upp strömmen i kabeln som visade sig vara 130 ampere med strömtopp på 165 ampere. För att avhjälpa felet var jag tvungen att skaffa en kraftigare säkring samt öka dimensionen på kablarna för att minska spänningsfallet.

Jag utgick från ankarhållaren vid monteringen (då det var gott om utrymme i motorrummet), vilket gjorde det möjligt att vänta med att justera in ankarspelet som ett sista moment. Om ankarspelet måste placeras på en viss bestämd plats bör man istället utgå från ankarspelet. Tänk också på att placera brytrullen så att ankarlinan kan löpa så rakt som möjligt, då kraften på brytrullen ökar med vinkeln på ankarbandet.

Vid förtöjning bör man säkra upp ankaret genom att fästa ankarbandet direkt i en knap och inte lita helt och hållet på ankarspelets inbyggda stoppfunktion. Det är speciellt viktigt att säkra upp förtöjningen vid stark vind och om vinden kommer in akterifrån.

Text & Foto: Sverker Oldebäck

 

Kolla bildspelet nedan för att följa projektet

Gör det själv: Montera driftsäkert ankarspel

001

Bästa lösningen var att dra in ankarbandet i steget mellan badbrygga och förarkabin (se markering). Det fanns sedan gott om utrymme att placera ankarspelet i motorrummet.

Original 1500×844 – öppna i nytt fönster
Direktlänk https://d2ihp3fq52ho68.cloudfront.net/YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjE0MDQ5MzA7czoxOiJ3IjtpOjE1MDA7czoxOiJoIjtpOjg0NDtzOjE6ImMiO2k6MDtzOjE6InMiO2k6MDtzOjE6ImsiO3M6NDA6ImViN2FhZDM5YjQ1MWM1ZjA3NTYwYTQwMjYwOTk3ODdlMDdmMzUzNTEiO30=

Visa mer info

Gör det själv: Montera driftsäkert ankarspel

002

Ankarhållarens läge kontrolleras så att ankaret dels kan falla fritt utan att skada kanten, dels placeras den åt sidan för att vara ur vägen på badbryggan.

Original 1500×844 – öppna i nytt fönster
Direktlänk https://d2ihp3fq52ho68.cloudfront.net/YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjE0MDQ5MzE7czoxOiJ3IjtpOjE1MDA7czoxOiJoIjtpOjg0NDtzOjE6ImMiO2k6MDtzOjE6InMiO2k6MDtzOjE6ImsiO3M6NDA6ImMwOTc3NTJhMGJjZTE0YjE5YTQ1MWU1YTBjZTYxM2UwZmMyMzNjMTkiO30=

Visa mer info

Gör det själv: Montera driftsäkert ankarspel

003

Med ankarhållaren i rätt position kan borrhålen markeras. Därefter borras för de genomgående skruvarna som ska fästa ankarhållaren mot badbryggan.

Lägg sedan rikligt med Sikaflex, både för att täta runt skruvhålen och för att fästa ankarhållaren mot badbryggan.

Skruvarna för ankarhållaren dras sedan fast med mutter från undersidan.

Original 1500×844 – öppna i nytt fönster
Direktlänk https://d2ihp3fq52ho68.cloudfront.net/YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjE0MDQ5Mzc7czoxOiJ3IjtpOjE1MDA7czoxOiJoIjtpOjg0NDtzOjE6ImMiO2k6MDtzOjE6InMiO2k6MDtzOjE6ImsiO3M6NDA6ImViYjYyYWZkNzQ5MzY4NzliOWE4N2U3MGM5YjY4MzJlY2M2MzAwMWQiO30=

Visa mer info

Gör det själv: Montera driftsäkert ankarspel

004

Ett hål har borrats upp där beslaget för genomföring av ankarbandet ska monteras. Notera snöret som använts för att mäta fram centrum för beslaget.

Original 1500×844 – öppna i nytt fönster
Direktlänk https://d2ihp3fq52ho68.cloudfront.net/YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjE0MDQ5NDM7czoxOiJ3IjtpOjE1MDA7czoxOiJoIjtpOjg0NDtzOjE6ImMiO2k6MDtzOjE6InMiO2k6MDtzOjE6ImsiO3M6NDA6ImM5ZmVkODI0Zjk1YTZkMDVhNDZmYjc2NmJmYTViMTM4MDgyZTU2ZGYiO30=

Visa mer info

Gör det själv: Montera driftsäkert ankarspel

005

Snöret används även för att måtta in brytrullens läge så att ankarbandet löper fritt hela vägen till ankarspelet.

Original 1500×844 – öppna i nytt fönster
Direktlänk https://d2ihp3fq52ho68.cloudfront.net/YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjE0MDQ5NDY7czoxOiJ3IjtpOjE1MDA7czoxOiJoIjtpOjg0NDtzOjE6ImMiO2k6MDtzOjE6InMiO2k6MDtzOjE6ImsiO3M6NDA6ImI0NGM1MmJlZTNmOGJiNWE2ODc4OTRiOTk2NWFmMzljYWQzNWUyMzIiO30=

Visa mer info

Gör det själv: Montera driftsäkert ankarspel

006

För att undvika skruvhuvuden i förarkabinen skruvas brytrullen fast i en masonitplatta. Plattan fästs med epoxispackel och kläms fast med tillfälliga stöttor medan det härdar.

För att få ytterligare anläggningsyta används plattjärn av rostfritt stål när brytrullen ska plastas fast.

Original 1500×844 – öppna i nytt fönster
Direktlänk https://d2ihp3fq52ho68.cloudfront.net/YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjE0MDQ5NTI7czoxOiJ3IjtpOjE1MDA7czoxOiJoIjtpOjg0NDtzOjE6ImMiO2k6MDtzOjE6InMiO2k6MDtzOjE6ImsiO3M6NDA6ImViN2M5YWE1YzNlYjliYjM1NTgzYTYxNTMxZGFmMjhmYzJjZDM5YjkiO30=

Visa mer info

Gör det själv: Montera driftsäkert ankarspel

007

Plattan som ankarspelet ska skruvas fast i är tillpassad och klar för montering.

Även plattan för ankarspelet fästs med epoxispackel. Den sätts under press med tillfälliga stöttor mot motorrumstaket.

Plattan för ankarspelet plastas fast med tre lager glasfiberväv och epoxi. Ett extra stödben i rostfritt stål ger konstruktionen ökad stabilitet. Det är viktgt att underlaget är renslipat och att det är rätt temperatur så att plasten härdar lagom snabbt.

Original 1500×844 – öppna i nytt fönster
Direktlänk https://d2ihp3fq52ho68.cloudfront.net/YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjE0MDQ5NTM7czoxOiJ3IjtpOjE1MDA7czoxOiJoIjtpOjg0NDtzOjE6ImMiO2k6MDtzOjE6InMiO2k6MDtzOjE6ImsiO3M6NDA6IjJlZjFmNmE5MWYwNzUzOTdiMDhkMDk4ZDdjMTI1NmMwZmI5MTc4NGQiO30=

Visa mer info

Gör det själv: Montera driftsäkert ankarspel

008

Elektronikboxen är placerad intill ankarspelet för att koppla ihop manöverpaneler och strömkabel med ankarspelet.

Manöverpanelen placeras intill förarplatsen så att det är enkelt att fälla ankaret och att övervaka när ankaret dras upp i ankarhållaren.

Original 1500×844 – öppna i nytt fönster
Direktlänk https://d2ihp3fq52ho68.cloudfront.net/YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjE0MDQ5NTU7czoxOiJ3IjtpOjE1MDA7czoxOiJoIjtpOjg0NDtzOjE6ImMiO2k6MDtzOjE6InMiO2k6MDtzOjE6ImsiO3M6NDA6ImU2OWMxODZiNGJiMjg4MDI3ZWI0MjBkMGM2MWFiMTMxNDU1ZDc4MmUiO30=

Visa mer info

Gör det själv: Montera driftsäkert ankarspel

009

Intill förarplatsen, vid sidan om instrumentpanelen, finns en bra plats att montera sändare/mottagare till fjärrkontrollen.

En ny separat strömbrytare för ankarspelet monteras i en ledig plats i panelen. Strömkabeln drar jag tvärs över motorrummet och kopplar den via den separata strömbrytaren och en säkring till ett av startbatterierna.

Original 1500×844 – öppna i nytt fönster
Direktlänk https://d2ihp3fq52ho68.cloudfront.net/YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjE0MDQ5NTc7czoxOiJ3IjtpOjE1MDA7czoxOiJoIjtpOjg0NDtzOjE6ImMiO2k6MDtzOjE6InMiO2k6MDtzOjE6ImsiO3M6NDA6IjYyZDJhZDJkYTk1ZWJhNDgwYWUxMmZjYmQ4N2RiNjE2M2IwYmQ1ZmEiO30=

Visa mer info

Gör det själv: Montera driftsäkert ankarspel

010

Alla anslutningar är inkopplade till elektronikboxen.

Original 1500×844 – öppna i nytt fönster
Direktlänk https://d2ihp3fq52ho68.cloudfront.net/YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjE0MDQ5NjY7czoxOiJ3IjtpOjE1MDA7czoxOiJoIjtpOjg0NDtzOjE6ImMiO2k6MDtzOjE6InMiO2k6MDtzOjE6ImsiO3M6NDA6IjRhNDliMmM2NWFmNjZkMzlhNDk3YTExMmEwZjNiMTMyZTg2NWYzNDEiO30=

Visa mer info

Gör det själv: Montera driftsäkert ankarspel

011

Monteringen av ankarspel och brytrulle är klar.

Original 1500×844 – öppna i nytt fönster
Direktlänk https://d2ihp3fq52ho68.cloudfront.net/YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjE0MDQ5Njk7czoxOiJ3IjtpOjE1MDA7czoxOiJoIjtpOjg0NDtzOjE6ImMiO2k6MDtzOjE6InMiO2k6MDtzOjE6ImsiO3M6NDA6ImE5ZDhmYThkYTUxMDNlYzcxZGYxZTFlNjdlZGVlMzAzODhmMzZlOGQiO30=

Visa mer info

Projektet i korthet

Svårighetsgrad Medel.

Tid 16 timmar effektiv tid + planering.

Kostnad Cirka 45 000 kronor (ankarspel 24 700, ankarhållare 4 000, manöverpanel 2 100, brytrulle och bordsgenomföring 2 200, fjärrkontroll 3 700, diverse förbrukningsmaterial cirka 3 500 kronor).

Verktyg Borrmaskin, skruvdragare, vinkelslip, kabelskotång.

Gör det själv: Byt löpande rigg

Gör det själv: Så snyggar du till snobbranden

TV: Så gör du en lyckad tilläggning mellan Y-bommar


Text: Praktiskt Båtägande • 2017-04-18
Gör det självLivetOmbordBåttillbehörGör det självPraktiskt Båtägande
Rulla till toppen