LivetOmbord

TV: Nymontera en genomföring

Björn Compier från Marina läroverket svarar på frågor om genomföringar. Vad ska man tänka på?

Text: Redaktionen • 2014-02-18

Text: Redaktionen • 2014-02-18
LivetOmbord