En utvärdering av sjöfyllerilagen rycker allt närmare. Foto: Kustbevakningen

Båtnytt

Civilutskottet: ”Utvärdera sjöfyllerilagen nu”

Sjöfyllerilagen bör ses över. Det anser civilutskottet som nu riktar uppmaningen till regeringen.

Text: Jens Augustinsson • 2017-10-27 Uppdaterad 2021-06-09

17 motioner inkom under 2016 och 2017 med krav på att nuvarande sjöfyllerilag måste utvärderas. Ett enat civilutskott föreslår nu i ett betänkande att regeringen bör utvärdera lagen. Så här lyder sammanfattningen av betänkandet:

”Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om sjöfylleri. Enligt utskottet bör regeringen utvärdera det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri som infördes 2010.”

Det betyder att civilutskottet uppmanar regeringen att utvärdera lagen. I ett pressmeddelande från riksdagen nämns att utskottett konstaterar att det är angeläget att tidigare beslutat lagstiftning följs upp. Och vid uppföljningen bör man överväga om det finns behov av ändringar i lagen.

Sedan lagens införande 2010 har det kontinuerligt framförts kritik mot att lagen inte medfört ett säkrare båtliv och att den heller inte haft någon positiv inverkan på minskning eller förebyggande av allvarliga olyckor till sjöss.

Organisationen Båtfolket.se är en av kritikerna som nu välkomnar civilutskottets betänkande. De kommenterar beslutet så här i ett pressmeddelande:

”Båtfolket.se har som bland alla sina anhängare sakkunniga inom sjörätt, kriminologi, sjösäkerhet, övervakning och räddning. Därtill mängder av erfaret sjöfolk. Vi kommer att ta fram checklistor på de kriterier en utvärdering måste innehålla.

Båtorganisationerna och engagerade politiker måste säkerställa att det är rätt kompetens som jobbar med en utvärdering. Särintressen som nykterhetslobbyn eller myndigheter som behöver existensberättigande skall inte få ett ohemult inflytande framför sakkunskap och verklighetens omständigheter.

Alla de tokigheter som promillelagen medfört går inte att diskutera bort. Betydelsen av att leva ett fritt, brett och ansvarsfullt liv måste tas på allvar.”

 

 

Bakgrunden till civilutskottets betänkande:

Den 1 juni 2010 utvidgades straffansvaret för sjöfylleri genom att det i sjölagen infördes en fast, nedre promillegräns på 0,2 promille alkohol i blodet, motsvarande 0,10 milligram per liter i utandningsluften.

Straffansvaret gäller den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss, förutsatt att fartyget antingen med motordrift kan framföras med en hastighet om minst 15 knop eller har ett skrov med en största längd av minst tio meter.

 

Regeln gäller både yrkessjöfart och fritidssjöfart. Även straffansvaret för grovt sjöfylleri utvidgades så att ansvar kan följa direkt vid en alkoholkoncentration om minst 1,0 promille i blodet, motsvarande 0,50 milligram per liter i utandningsluften.

Källa: Civilutskottets betänkande 2017/18:CU2

Civilutskottet: ”Utvärdera sjöfyllerilagen nu”

Mer läsning – Sjöfyllerilagen och kustbevakningen

Den som är nyfiken på att läsa mer om diskussionerna kring sjöfyllerilagen kan göra det i reportageboken ”Kustbevakningen – en berättelse om myndigheten som gick på grund.

Den finns bland annat att köpa hos bokus.com och adlibris.com

 

 

Debatt: Du blir inte en sjöfara med ett glas vin i kroppen

Insändare: Begreppet sjöfyllerist har blivit urvattnat

Lurade till sig båt – blev avslöjad via facebook


Text: Jens Augustinsson • 2017-10-27
BåtnyttNyheterAlkohollagenNyheter
Rulla till toppen