1462090.jpg

Båtnytt

Kartläggning visar: Båtbottenfärger större miljöbov än man tidigare anat

Nu finns det ännu större anledning att frångå bottenmålning av båten.

Text: Båtnytt • 2017-12-01 Uppdaterad 2021-06-09

Båtbottenfärger är en stor källa till mikroplast i våra världshav. På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast. Undersökningen kommer fram till att slitage från båtbottnar gör att mellan 500 och 1500 ton mikroplast hamnar i sjöar, hav och vattendrag varje år. Som jämförelse beräknas hygienartiklar som till exempel scrubbingkrämer stå för 66 ton mikroplast per år.

– Problemet med mikroplast i haven är en prioriterad fråga. Det här är den största kartläggningen av källor och spridningsvägar för mikroplast som gjorts i Sverige, det är ett viktigt underlag för att förstå hur vi bäst kan minska uppkomst och utsläpp av mikroplast, säger Kerstin Magnusson, ekotoxikolog vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

På landbacken finns visserligen värre utsläppskällor av mikroplast. Från trafiken uppskattas det komma 13 500 ton per år. Konstgräsplaner rankas som den näst största källan med utsläpp på cirka 2 300–3 900 ton per år. Men alla dessa partiklar hamnar troligen inte i havet.

Av de elva källor som IVL beräknat utsläppen ifrån var det endast möjligt att uppskatta hur mycket som tillförs havet för sex av dem: båtbottenfärger, bojar och bryggor, fiskeutrustning, tvätt av textilier, mikroplast i skrubbande -kosmetiska produkter samt hushålls-damm.

Här är två innovativa alternativ till bottenmålning

Transportstyrelsen: Så tar du bort giftig bottenfärg på ett säkert sätt

Här hittar du landets samtliga båtbottentvättar


Text: Båtnytt • 2017-12-01
BåtnyttNyheterBåtbottentvättBåtnyttBottenfärgBottenmålningNyheter
Scroll to Top