Det pågår nu ett flertal projekt där man testar metanol som bränsle i båtar. Bland annat med en av Sjöfartsverkets lotsbåtar (bilden).

LivetOmbord

Metanoldrift för båtar på frammarsch

Drivmedlet metanol börjar bli ett hett alternativ i yrkessjöfarten. Det senaste marinrelaterade projektet med metanoldrift är en av Sjöfartsverkets lotsbåtar. Parallellt pågår metanolprojekt för fritidsbåtar.

Text: Johan Cooke • 2017-07-25 Uppdaterad 2021-06-10

Eldrift börjar sakta men säkert leta sig in i den marina fritidsbåtsvärlden, framför allt när det gäller elutombordare. Men eldrift lämpar sig inte ännu för alla fartyg, framför allt inte inom yrkessjöfarten, där metanol börjar bli ett hett alternativt för att ersätta fossila drivmedel som diesel.  

Det svenska marindesignbolaget Scandinaos var med i projektet för att introducera världens första metanoldrivna färja – Stena Germanica, som går sträckan Göteborg–Kiel.

– Metanol kan framställas på olika sätt. Till exempel av naturgas, som Germanica använder, eller från pappersindustrins svartlut som är ännu mer miljövänligt, säger Bengt Ramne, vd på Scandinaos.

Företaget är nu involverat i projektet Greenpilot, där en av Sjöfartsverkets lotsbåtar har konverterats till metanoldrift baserat på svartlut. Även Sjöfartsverket, Trafikverket och Methanol Institute står bakom projektet. 

Lotsbåten har två motorer. Ursprungligen två Cumminsdieslar. Den ena har ersatts av en ny metanolmotor från kinesiska Weichai, som är med och sponsrar projektet. Även en Scania-marindiesel som är konverterad till metanol kommer att provas. Flera provkörningar har gjorts, bland annat från Göteborg till Oslo.  Mätdata från fortsatta provkörningar ska samlas in under sommaren för utvärdering. Även vägfärjor har visat intresse för metanoldrift. 

Metanol minskar miljö- och klimatpåverkan och förbättrar konkurrenskraften för fartyg som trafikerar inre vattenvägar och skärgårdsområden samt mindre tonnage för kustnära sjöfart, menar Bengt Ramne.  

Nya miljövänliga drivmedel, som metanol, är också viktigt för att klara av EU:s klimatmål, som handlar om att halvera koldioxidutsläppen till 2050. 

Driftsmässigt är metanol precis som diesel, men ljudnivån uppges vara lägre och komforten bättre. Verkningsgraden uppges vara drygt 5 procent högre än för diesel. Men nackdelen, än så länge, är att metanol är betydligt dyrare som drivmedel. Det beror bland annat på att oljepriset är lågt och att metanol inte framställs i stora volymer jämfört med fossila bränslen. Men den utvecklingen kan ändras snabbt.   

Scandinaos är även involverade i ett pilotprojekt med en Nimbus Paragon 31 som förbereds för metanoldrift.

– På sikt blir metanol ett miljövänligt alternativ för fritidsbåtar. Framför allt i vattenområden där det idag är förbjudet att köra båtar med diesel eller bensin, säger han. 

Guide: Så väljer du rätt elutombordare

Här är nya smidiga elmotorn Torqeedo 10.0 R som klarar planingsfart

Toyota satsar på hybridbåt


Text: Johan Cooke • 2017-07-25
LivetOmbordNyheterMiljöNyheter
Scroll to Top