Genom att alla delar skrivs ut kan uppstarten gå från planering till en färdig robotubåt på några veckor // Foto: Dive Technologies

Båtnytt

Färdig Robotubåt i 3d på en månad

Tar sig till 6 000 meters djup utan tryckskrov

Text: Martin Strömberg • 2021-01-05 Uppdaterad 2021-06-10

 

Dive Technologies nya robotubåt är utskriven med stora 3d-skrivare.

Metoden ger låga tillverkningskostnader och genom att alla delar skrivs ut kan kedjan från planering till en färdig robotubåt gå på några veckor.

Designen, som är utan tryckskrov, ska klara mer än 6 000 meters djup, skriver Popular Mechanics.

Det finns redan ett antal autonoma undervattensfarkoster som på egen hand samlar in data i forskningssyfte, det som skiljer Boston-baserade Dive Technologies lösning från andras är bland annat hur farkosten tillverkas. 

Vanligtvis börjar man med att bygga ubåtens tryckskrov, av sammansvetsade tjocka stålplåtar för att sedan tillverka det yttre skalets formskrov.

Men utan besättning och med nya möjligheter att printa ubåten så kan man ta bort många steg i produktionen. Till exempel går det att avstå från ballasttankar och istället låta vattnet flöda in i farkostens inre för att jämna ut trycket.

Dive Technologies konstruktion är helt i ABS-plast och den utgår inte från ett hårt skal som skyddar mot trycket, utan hela ubåten är byggd kring ett inre skelett som fångar upp belastningen på det yttre lagret. Det innebär att ubåten ska vara god för djup på över 6 000 meter.

 

Färdig Robotubåt i 3d på en månad

 

Det enda som omfattas av ett litet tryckskrov är motorerna och elektroniken och totalt består ubåten av bara 94 delar. Ytskiktet skrivs ut i stycken om 121 x 121 cm, vilket går på under 36 timmar.

Motorn på 6 kW ger prototypen en toppfart på sex knop och DIVE-LD kan gå i tio dagar med en aktionsradie på över 965 km. Kommande versioner ska dessutom utrustas med en robotarm och kunna hovra i vattnet.

Prototypen är strax under 5,8 meter lång och har en diameter på 1,2 meter – men enligt Dive Technologies skulle den lätt kunna skalas upp till en diameter över två meter samt den längd som efterfrågas.

Fördelen med att gå upp i storlek är att slippa behöva transporteras ut med båt utan istället kunna ta sig direkt dit de vill på egen hand.

De blir även mindre känsliga för yttre påverkan.

DIVE-LD är utvecklad med stöd från U.S. Naval Undersea Warfare Center (NUWC), och till detta har Dive Technologies två kontrakt med den federala myndigheten DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).

Hitlers ubåt hittad utanför Danmark

TV: Så effektiva är kartellernas drogubåtar

Tabben som sänkte atomubåten

Brand ombord hemlig rysk atomubåt

Saabs nya attackubåt

Minerve återfunnen efter påtryckningar

VIDEO: Här sjösätts Europas första 3D-printade båt

Skrev ut 3D-båt på 72 timmar

Hitlers ubåt hittad utanför Danmark

TV: Så effektiva är kartellernas drogubåtar

Saabs nya attackubåt


Text: Martin Strömberg • 2021-01-05
BåtnyttNyheter
Scroll to Top