Nordiska Folkbåten får nu ett SRS-tal på 0,796. Foto: Jens Augustinsson

LivetOmbord

Så blir uppdaterade SRS-systemet

SRS-systemet som infördes 2011 får i år en större överhalning. Läs mer här om hur det påverkar din båts SRS-tal.

Text: Jens Augustinsson • 2017-05-02 Uppdaterad 2021-06-09

2011 infördes SRS-systemet istället för de tidigare LYS-talen. Till säsongen 2017 är det nu dags för den största uppgraderingen av systemet sedan det infördes. Förändringarna görs för att få ett rättvisare system och man har också sammanfört klassreglerna för en- och flerskrovsbåtar till samma regel.

Här nedan kan du läsa information från Svenska Seglarförbundet om de största förändringarna i SRS-systemet.

 

Väsentliga regeländringar är:

  • Det blir tillåtet göra två ändringar per mätbrev och år utöver förnyelse (I stället som tidigare en).
  • Begreppet “undanvindssegel” ersätts av “flygande segel”, dvs segel som hissas ovan/framför förstaget. Flygande segel infattar gennaker, spinnaker och olika codesegel. 
  • Fallhöjd för flygande segel införs. För 2017 kommer fallhöjden inte att påverka respittalet och om inte båtägaren har angivit den kommer vi att föra in ett standardvärde baserat på måtten på det största flygande seglet med en viss säkerhetsmarginal. Det är troligt att fallhöjden kommer att påverka respitalet från 2018.
  • En utombordsmotor som ingår i en mätbrevsbåts vikt skall om inte annat anges i mätbrevet föras på sitt fäste under kappsegling.

Bedömningsmetoden har justerats på många punkter men viktigast är:

  • Bedömningssystemet för flygande segel är reviderat.  Man skall även ange om flygande försegel har lattor. 
  • Bedömningen av djupgående och kölvikt har justerats. Vi har även infört en ny költyp “fenköl med låg TP” som är en fenköl där bredden eller kordan växer nedåt men som inte har en uttalad bulb.
  • Modellen för alla typer av rörlig ballast (trapetser, vattenballast och svängköl) är helt ny och är nu mer fysikaliskt stringent. 

Ett antal tabellbåtar har fått justerade måttuppgifter, främst rör detta klassbåtar där deplacementuppgiften har justerats för att motsvara en SRS-mätkondition men även ett antal andra båtar har fått justerade mått baserat på SRSv – mätningar. 

Slutligen har vi ändrat nivån på SRS-talen så att ett SRS-tal på 1.0 motsvarar en medelfart i mellanvind på ca. 5.5 knop istället för som tidigare ca. 4.5 knop. En båt som tidigare hade ca. 1.22 får nu 1.00. 

Mer information om SRS-reglerna hittar du på svensksegling.se

Så blir Najads nya lyxseglare

Quiz: Vad vet du om kända båtfilmer?

Här störtar ensamseglarna i Vendée Globe genom södra oceanen – kolla in unika tv-bilderna


Text: Jens Augustinsson • 2017-05-02
LivetOmbordNyheterKappseglingNyheterSegelbåt
Scroll to Top