1398137.jpg

LivetOmbord

Så ska skräpet stoppas – innan det når haven

80 procent av skräpet i haven slängs från början i land. Nu har organisationen Håll Sverige Rent en plan för hur skräpet ska stoppas i tid.

Text: Jens Augustinsson • 2017-03-24 Uppdaterad 2021-06-09

Pressmeddelande från Håll Sverige Rent

Hela 80 procent av det skräp som hamnar i havet kommer från landbaserade källor. För att kommuner lättare ska kunna stoppa skräpet vid källan har Håll Sverige Rent med stöd av Nordiska ministerrådet tagit fram ett nytt tillvägagångssätt.
– En stor del av det skräp som hamnar i havet är konsumentrelaterat och slängs på land. Om vi kan stoppa skräpet redan vid källan kan vi bidra till att bryta den mycket negativa trenden med marin nedskräpning, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Godisförpackningar, kaffemuggar och plastpåsar som slängs på land riskerar att hamna i havet via dagvatten, floder och andra vattendrag. Undermålig avfallshantering och bristfälliga avloppssystem är andra källor till skräp i havet.

I rapporten “Plug the Marine Litter Tap” har olika källor för marint skräp i stadsmiljö identifierats med hjälp av befintlig statistik. Tanken är att kommuner med hjälp av studien ska kunna identifiera de egna, lokala källorna och sätta in förebyggande åtgärder för att stoppa skräpet redan vid källan.

– Förutom att skräpet stoppas innan det når havet leder de förebyggande åtgärderna också till minskade kostnader för renhållning och tryggare och nöjdare medborgare. Vi hoppas att studien ökar medvetenheten bland tjänstemän på kommuner och myndigheter om behovet av att stoppa det marina skräpet, säger Johanna Ragnartz.

Marint skräp är ett växande miljöproblem med allvarliga konsekvenser för det marina livet. Det handlar framförallt om plastmaterial som ackumuleras i haven, där det fragmenterar till mindre bitar, så kallad mikroplast.

Rapporten “Plug the Marine Litter Tap” finns att ladda ner på Nordiska ministerådets webbplats.

TV: Här pumpas föroreningar ut längs svenska kusten

Därför kan sopmajorna stängas – trots ökat behov

Krönika: Tycker båttillverkarna att vi är dumma i huvudet?


Text: Jens Augustinsson • 2017-03-24
LivetOmbordNyheterMiljöNyheter
Scroll to Top