Fisken tappar matlusten av att höra bullret från våra båtmotorer, visar en undersökning från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Båtnytt

Studie visar – båtmotorer stressar fisken

Buller från båtmotorer gör att fisk äter sämre, visar en ny studie från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Text: Redaktionen • 2018-11-29 Uppdaterad 2021-06-10

Bullernivåerna i havet ökar och orsakerna är bland annat fler båtmotorer och ekolod, skriver författarna av rapporten Fiskar, båtar och buller. I en unik studie undersökte forskarna hur mört och abborre påverkades av ljudet från en båtmotor i en vanligtvis lugn del av Bottniska viken. Genom att hålla grupper av fisk i stora kassar hängande i vattnet kunde forskarna jämföra deras beteende med och utan närvaro av ljud från en utombordsmotor. Genom att mäta halterna av stresshormonet kortisol hos abborre och mört kunde de också studera hur stressade fiskarna blev av ljudet. 

Fisken åt mindre i närvaro av ljud från en motorbåt än när det var tyst. Det gällde både abborre och mört, men abborrarna verkade vänja sig under de fem dagar de testades och började äta mer med tiden. Hos mörten var födointaget alltid lägre när båtmotorn var på.

Fiskarna hade också en högre halt av stresshormonet kortisol när de utsattes för buller, men efter elva dagar hade nivåerna sjunkit.

Att fiskar kan vänja sig låter ju positivt, men ljudnivåerna i havet är ju inte konstanta över tiden. 

Som båtägare kan man respektera hastighetsgränserna för att inte störa fiskarna i onödan, säger professor Carin Magnhagen vid SLU.

TV: Här pumpas föroreningar ut längs svenska kusten

Tjuvfiskare hade över en kilometer nät

Hurtigrutens fartyg ska drivas av rutten fisk


Text: Redaktionen • 2018-11-29
BåtnyttNyheterBåtmotorFiskeNyheter
Rulla till toppen