1468736.jpg

LivetOmbord

Sverige invalt i FN:s sjöfartsorganisation

Sverige tar plats i rådet för FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organization). Härmed ökar vår möjlighet att arbeta för ökad sjösäkerhet och minskad miljö- och klimatpåverkan.

Text: Anna Sandgren • 2018-01-04 Uppdaterad 2018-01-04

Av all svensk utrikeshandel transporteras 90 procent sjövägen. Infrastrukturminister Tomas Eneroth är en av dem, som tillsammans med Transportstyrelsen, engagerat sig för att Sverige skulle väljas in i rådet. Han menar att det ligger i vårt lands intresse att säkerställa att de fartyg som trafikerar svenska vatten har en godtagbar miniminivå sett till säkerhet och miljöskydd.

– Genom vårt deltagande i rådet har Sverige möjlighet att påverka hur IMO styrs, dess budget och strategiska inriktning. Det är därför viktigt att Sverige får fortsätta delta i IMO:s råd. Vi vill fortsätta driva arbetet för en ökad sjösäkerhet och minskad miljö- och klimatpåverkan från sjöfarten, säger Eneroth i en kommentar.

FN:s sjöfartsorganisation IMO arbetar för att höja sjösäkerheten, stärka sjöfartsskyddet, förenkla för sjöfarten, samt att skydda den marina miljön. En annan viktig fråga för organisationen är att underlätta för att sjöfarten ska nå uppsatta klimatmål.

Sverige har varit medlem i IMO sedan starten och aktivt deltagit i organisationens arbete. Inom IMO företräds Sverige av Transportstyrelsen och det är medarbetarna på myndighetens avdelning sjö och luft som deltar i organisationens tekniska organ. IMO:s råd är det verkställande organet inom IMO. 


Text: Anna Sandgren • 2018-01-04
LivetOmbordNyheter
Scroll to Top