-Svenska lastfartyget Sternö ligger med 55 graders slagsida vid slussarna i Lilla Edet i Göta älv efter en grundstötning. Foto: Mikael Berglund/Expressen

LivetOmbord

TV: Lastfartyg på grund i Göta älv – har kraftig slagsida

Det svenska lastfartyget Sternö har gått på grund vid Lilla Edet i Göta älv. Fartyget tar in vatten och har kraftig slagsida.

Text: Jens Augustinsson • 2017-02-24 Uppdaterad 2021-06-09

Vid tvåtiden på natten mot idag, fredag, gick det 76 meter långa och 11 meter breda svenska fartyget Sternö på grund i Göta älv, strax norr om slussarna vid Lilla Edet.

Besättningen bestod av sju personer men enligt uppgifter till tidningen Bohusläningen ska ingen av dessa ha kommit till skada.

Fartyget är lastat med spannmål och var på väg från Lidköping i Vänern och söderut i Göta älv när det av okänd anlending gick på grund. Ett hål slogs upp i skrovsidan vid grundstötningen och fartyget började ta in vatten. I nuläget vilar det med 55 graders slagsida mot en kaj vid älven, enligt uppgifter som Sjöfartsverkets kommunikationsdirektör Ulrika Ekström givit till Expressen.

På grund av den kraftiga slagsidan har ingen ännu vågat ta sig ombord på fartyget. I nulägt fokuserar man på att begränsa eventuella bränsleutsläpp från fartyget.

Polisen har gjort rutinmässiga nykterhetskontroller av besättningen och det finns ingen misstanke om onykterhetsbrott i samband med grundstötningen. 

Detta är inte första gången Sternö är inblandad i incidenter. Den 14 oktober 2012 gick fartyget på grund i Södertäljeleden strax söder om Mörkö. Även då var fartyget lastat med spannmål. Sternö klarade sig då dock utan några större skador på skrovet. I mars samma år körde också fartyget på en sandbank i Göta älv. En tom oljetank ombord sprack vid tillfället men inga utsläpp av någon form rapporterades.  

Sternö är byggt 1970 ägs av Fiducia rederi AB med säte i Kalmar.

TV: Lastfartyg på grund i Göta älv – har kraftig slagsida
Sternö efter grundstötningen i Södertäljeleden den 14 oktober 2012. Foto: Kustbevakningen.

TV: Här bryts fartyget itu mot klipporna vid Biscaya

TV: Här skapar sjösättningen en flodvåg över vägen

TV: Här slåss fartyget mot enorma orkanvågor


Text: Jens Augustinsson • 2017-02-24
LivetOmbordNyheterBåtolyckaFartygNyheter
Scroll to Top