Annons

1622697.jpg

Hela denna artikel är ett annonssamarbete med Länsförsäkringar
LivetOmbord

Vanligaste bedrägeriförsöken i båtvärlden – och hur de upptäcks

Visste du att många skadeanmälningar innehåller ett försök till försäkringsbedrägeri – trots att det kan leda till fängelse? Vi har pratat med Klas Evensen, som är skadespecialist när det kommer till fritidsbåtar hos Länsförsäkringar, om just försäkringsbedrägerier i båtvärlden.

Text: Länsförsäkringar • 2019-10-01 Uppdaterad 2021-06-09

Vanligaste bedrägeriförsöken i båtvärlden – och hur de upptäcks

Försäkra din båt

Motorbåt, segelbåt eller jolle? Länsförsäkringar försäkrar de flesta fritidsbåtar. Båtförsäkringen gäller både till sjöss och på land. Du väljer själv omfattning. Med vår BAS försäkring får du ett bra grundskydd. Med MAX är även båtmotorn och annan maskinell utrustning försäkrad om du råkar ut för en oförutsedd händelse eller tankar med fel bränsle.

LÄS MER OM BÅTFÖRSÄKRINGAR HÄR

Advertisement

Vilka är de vanligaste bedrägeriförsöken inom båtvärlden?
– Det absolut vanligaste är att man försöker få gamla skador reparerade samtidigt som en ny, ersättningsbar skada ska repareras. Det är heller inte ovanligt att man “kryddar” sin anmälan vid stöld och uppger att det är mer, eller dyrare, saker som stulits.

Hur vanligt är det med bedrägeriförsök? 
– Mörkertalet är stort, men undersökningar visar att det i cirka var tionde anmäld skada finns försök till bedrägeri. Av dessa är ungefär 80 procent påplussningsärenden, alltså att kunder begär mer ersättning än de egentligen har rätt till. Kostnaden för dessa påplussningar är cirka 20 procent av den totala kostnaden för bedrägerier. Man kan översätta det med att det är påplussningar i ungefär var tolfte skadeanmälan, och kostnaden för det är betydande.

Hur brukar bedrägerier upptäckas, och av vem? 
– Oftast upptäcks försöken av våra samarbetspartners, som varv och verkstäder. När varven känner sig osäkra på om vissa skador hör till den anmälda skadan så ber de ofta skaderegleraren komma och besiktiga båten. Då är det inte ovanligt att vi hittar mossa i skadorna, som enligt båtägaren har inträffat för någon vecka sen, vilket ju är helt orimligt.

Det händer även att kunder i sin skadeanmälan uppger sig ha blivit av med till exempel ett ankare som passar en stor segelbåt, när de i själva verket bara har en liten roddbåt. De uppger helt enkelt att de blivit av med saker som inte passar, eller är orimligt att de har, till den egna båten.

Finns det någon period som det är mer vanligt än under andra? 
– Egentligen inte. Men bedrägeriförsök i samband med stölder sker oftast när stölden just skett, och gäller det att få gamla skrovskador åtgärdade så upptäcks dom under vintern, när de ska repareras.

Vad kan det bli för påföljder för någon som upptäcks med ett bedrägeriförsök? 
– För det första nekas givetvis ersättning. Vår policy är att polisanmäla bedrägerier när de uppdagas. Konstateras ett bedrägeri så kan kundens samtliga avtal sägas upp och en polisanmälan görs ,vilket kan resultera i en dom och en  påföljd där fängelse ingår i straffskalan. Det är alltså ett allvarligt brott att begå bedrägeriförsök!

Gemensamt arbete mot försäkringsbedrägeri

Förutom att försäkringsbedrägeri är ett brott som kan leda till fängelse för den som begår det, straffar bedrägerierna även försäkringsbolagets övriga kunder. Bedrägerierna ökar nämligen bolagens kostnader, vilket gör att de måste höja priset på sina försäkringar.

För att lättare kunna upptäcka, förebygga och motverka försäkringsbedrägerier har Länsförsäkringar tillsammans med andra försäkringsbolag tillgång till Stöldtipset via Larmtjänst. Många försäkringsbedrägerier upptäcks och förebyggs nämligen av privatpersoner, så misstänker du ett försäkringsbedrägeri kan du anmäla det till Stöldtipset. Du kan läsa mer om Stöldtipset här!

Ett av de klantigaste bedrägeriförsöken – så avslöjade försäkringsbolaget det

Hur lyfter man upp en sjunken båt? En bärgare berättar

Reseersättning efter haveri och andra saker du kanske inte visste att båtförsäkringen täcker

ALLA LÄNSFÖRSÄKRINGARS ARTIKLAR HITTAR DU HÄR
Vanligaste bedrägeriförsöken i båtvärlden – och hur de upptäcks

Text: Länsförsäkringar • 2019-10-01
LivetOmbordPartner
Scroll to Top