Sjöräddningssällskapet får allt mer att göra // Foto: Sjöräddningssällskapet

Artiklar

Flest tillbud till sjöss sedan 2007

Fritidsbåtar i topp - här är den vanligaste orsaken

Text: Martin Strömberg • 2018-03-08 Uppdaterad 2018-03-08

Under 2017 uppgick antalet sjöräddningsinsatser till 1208, vilket är en ökning från 1179 under 2016. Det framgår av siffror som Sjöfartsverket publicerade i veckan.

Sedan 2012 har antalet ökat med 383 insatser.

– I den södra halvan av landet inträffade en av de blåsigaste junimånaderna på länge vilket kan vara en faktor till att antalet sjöräddningsärenden under juni var det högsta på åtskilliga år, säger Laila Svendsen, driftchef vid Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, i ett pressmeddelande.

En starkt bidragande orsak till hur sjöräddningsinsatserna varierar är väderläget under sommaren. Juni 2017 går till historien som en av de blåsigaste junimånaderna i södra halvan av Sverige på länge, vilket märks på antalet sjöräddningsinsatser. Under juni bokfördes 195 sjöräddningsärenden, vilket är en toppnotering för den månaden sett till de senaste åren. Juli var dock som alltid den mest intensiva månaden för sjöräddningsorganisationen med 291 sjöräddningsinsatser, i samma nivå som föregående år. Merparten av ärendena sker under dag- och kvällstid, främst mellan klockan 9 och 21. Under samma tider har Sjö- och flygräddningscentralen utökad bemanning.

– Under augusti passerade stora områden med regn och skurar över landet. Detta kan ha avspeglats i det något minskade antalet insatser i augusti, 206, jämfört med föregående års 240 insatser, säger Laila Svendsen.

68 procent (824 fall) av sjöräddningsinsatserna rörde fritidsbåtar. 12 procent (145 fall) rörde handels- och passagerarfartyg medan knappt 10 procent (118 fall) av insatserna berörde personer som hamnat i nöd utan farkost, exempelvis simmare, skridskoåkare och pimpelfiskare.

De vanligaste larmorsakerna var maskin-/propellerhaveri (21 procent), grundstötning (16 procent) samt hårt väder/utsatt läge (12 procent).

Antal sjöräddningsinsatser de senaste tio åren:

2017 – 1208

2016 – 1179

2015 – 936

2014 – 883

2013 – 950

2012 – 825

2011 – 1028

2010 – 1105

2009 – 1116

2008 – 1036


Text: Martin Strömberg • 2018-03-08
ArtiklarBåtnyttBåtnytt
Scroll to Top