Artiklar

Här vill forskare förbjuda motorbåtar

Avgaser från våra fritidsbåtar sprider en rad farliga ämnen i våra vatten. En ny studie har påbörjats för att undersöka utsläppens effekter och en professor vid Göteborgs universitet föreslår drastiska åtgärder för att skydda våra vatten.

Text: Jens Augustinsson • 2016-08-19 Uppdaterad 2021-06-09

Även om avgaserna från våra fritidsbåtar blivit betydligt renare med tiden, så döljer sig fortfarande en cocktail av farliga ämnen i det som släpps ut.
Kjell Nordberg, professor i marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, är orolig för hälsofarorna med de gifter vi tömmer ut i havets skafferi genom båtåkande.

– När man drar på piskas utsläppet sönder till mikrobubblor som sprids enormt i vattnet. Varje bubbla innehåller en last av väldigt farliga saker. Ingen skulle drömma om att andas in avgaser. Men man använder havet som ljuddämpare. Förr släpptes avgaserna ut i luften, men det låter mycket och luktar illa, säger Kjell Nordberg i en intervju med TT, som publicerats i bland annat Norrtelje Tidning.

Kjell Nordberg har under många år forskat på miljöeffekterna  av avgaser från båtmotorer. Och just nu arbetar han med en ny studie där man jämför blåmusslor och ostron från två platser i norra Bohuslän. Det handlar om Sannäsfjorden, som är starkt påverkad av utsläpp från fritidsbåtar och ett område närmare samhället Grebbestad, där effekterna från andra gifter är större. Fokus i forskningen ligger på att undersöka förekomsten av polyaromatiska kolväten, som är mycket giftiga och i vissa fall kan vara starkt cancerframkallande.

Även om resultatet från just denna studie ännu inte är klart så har Kjell Nordberg, baserat på sin tidigare omfattande forskning, ändå ett ganska radikalt förslag på hur man ska kunna minska giftnivåerna i vissa områden. Till TT säger han så här:

– Man kanske ska avhysa båtar från vissa områden där vi producerar vår föda, funderar Nordberg.

Så funkar Nimbus 305 med elmotor från Torqueedo

Bildquiz: Vad kan du om Sveriges fyrar?


Text: Jens Augustinsson • 2016-08-19
ArtiklarLivetOmbordBåtmotorMotorer
Rulla till toppen