Nu ska det bli ordning och reda i rapportering och utbildning // Foto: Wikipedia

Artiklar

Haverikommissionen vill säkra ribbåtsanvändningen

"Oproportionerligt många olyckor"

Text: Martin Strömberg • 2018-03-28 Uppdaterad 2021-06-09

Efter en olycka med en ribbåt i Nacka 2016 valde Statens haverikommission att göra en översyn.

I samband med Nacka-olyckan fick man reda på att åtminstone en allvarlig olycka, där såväl helikoptrar som räddningsfordon var inkopplade, vid samma rederi, som inte rapporterades till tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen överhuvudtaget, rapporterar Sveriges Radio.

– Det var räddningsinsatser med helikoptrar och polis, och två personer fördes till sjukhus. Men det kom aldrig någon rapport. Man vet alltså att det förekommer underrapportering i sjöfartsbranschen, säger Rikard Sahl, utredare vid Statens haverikommission, enligt SR.

Sedan 2004 finns 23 olyckor med ribbåtar i kommersiell verksamhet registrerade i den svenska olycksdatabasen Sjöolyckssystemet (SOS). Dessa resulterade i 21 skadade passagerare – 7 hade kastats överbord, 13 fick ryggskador och 11 andra skador.

Under samma period registrerades 173 skadade passagerare i samband med sjöolyckor med svenska fartyg men som jämförelse transporteras tiotals miljoner passagerare i svenska passagerarfartyg – antalet passagerare ombord på RIB-båtar uppskattas vara betydligt färre.

– Det är oproportionerligt många olyckor med passagerare som skadas i RIB-båtssegmentet jämfört med övriga passagerare som åker båt, säger Rikard Sahl, utredare vid Statens haverikommission.

För att öka säkerheten rekommenderas Näringsdepartementet nu att se över om inte bara befälhavaren utan alla myndigheter som normalt deltar i räddningsinsatser på sjön ska vara skyldiga att rapportera olyckor.

Transportstyrelsen rekommenderas att utföra tillsyn hos ribbåtsrederierna ungefär som bilar besiktas. Dessutom bör företag inte kunna bjuda personalen på en överraskningsresa utan att först tala om att det handlar om en tur med en snabb båt.

– Skepparna som kör de här båtarna upplever att det är en stor skillnad på de passagerare som på förhand är införstådda med vad det är de ska ut på jämfört med de som blir överraskade och säger “oj, ska vi åka ribbåt”, säger utredaren Rikard Sahl.

TV: Här går polisens sjösättning rakt in i buskarna

Ribbåt krockade med lotsbåt – en död


Text: Martin Strömberg • 2018-03-28
ArtiklarBåtnyttBåtnytt
Scroll to Top