Nu ska det bli lättare för Kustbevakningen och Tullen att ingripa mot stöldligorna // Foto: Kustbevakningen

Artiklar

Kraftttag mot stöldligorna

Nytt åtgärdspaket från Regeringen

Text: Martin Strömberg • 2018-02-09 Uppdaterad 2021-06-09

Det rapporteras med jämna mellanrum om stölder av båtar, båtmotorer och inbrott i båtklubbars lokaler och hamnlokaler.

Nu ska det bli betydligt svårare för de kriminella stöldligorna att verka.

Inrikes- och Justitieminister, Morgan Johansson (s), lade i dagarna fram ett åtgärdspaket för att underlätta myndigheternas verksamhet och försvåra för stöldligorna.

 

Kraftttag mot stöldligorna
Morgan Johansson (s) // Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 

Här är pressmeddelandet i sin helhet:

Internationella stöldligor styrs ofta av huvudmän i sina hemländer och opererar i flera länder runt om i Europa. I Sverige ligger den här typen av ligor bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott och majoriteten av stölder av till exempel båtmotorer, bildelar och jordbruksmaskiner. Regeringen presenterar i dag en rad åtgärder för att bekämpa de internationella stöldligorna.

Historisk satsning på polisen

Som tidigare aviserats får Polismyndigheten ta del av den största satsningen i modern tid, 7,1 miljarder år 2018–2020. Med utgångspunkt i regeringens nationella brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott, ska polisen försvåra för stöldligor.

Utförseln av stöldgods ska förhindras

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen får via ett regeringsuppdrag i uppgift att utöka arbetet mot utförseln av stöldgods. Kustbevakningen får också utökade befogenheter för att kunna ingripa mot stöldligor.

Skärpta straff för bostadsinbrott och tillträdesförbud

Den som drabbas av ett inbrott får sin integritet kränkt, något som straffen i större utsträckning behöver ta hänsyn till. Därför ser en utredning över möjligheten att skärpa straffen för organiserade och systematiska stölder samt häleribrott. Möjligheten att utfärda tillträdesförbud till bland annat butiker ses också över.

 

25 stulna båtmotorer hittade

 

Fler ska avtjäna fängelsestraff i sitt hemland

Regeringen har sedan den tillträdde fört en aktiv dialog med flera länder, till exempel Rumänien, för att underlätta att personer som döms i Sverige avtjänar sina fängelsestraff i hemlandet. Regeringen vill dock att fler ska avtjäna straff i sina hemländer. Därför får Kriminalvården i uppdrag att effektivisera arbetet med överföringar av fängelsestraff, och skyndsamhetskravet för att korta handläggningstiderna utreds.

Möjligheten till kameraövervakning ska öka

Regeringen går fram med ett lagförslag som innebär att tillståndskravet för kameraövervakning inom bland annat jord- och skogsbruk tas bort. Lagförslaget underlättar också för polisen och kommuner att få tillstånd för kamerabevakning. En utredning ser just nu också över möjligheten att ta bort det tillståndskrav som gäller kameraövervakning för polisen och tullen.

 

DNA fällde båtmotortjuvarna

 

Det internationella samarbetet ska öka

Under år 2018 tar regeringen flera initiativ internationellt för att bekämpa problemet med internationella stöldligor. Regeringen för bland annat dialoger med ursprungsländerna till stöldligorna, tar initiativ till fördjupat internationellt polissamarbete och kommer att lägga fram initiativ till EU.

Utökad kontroll i gränsnära områden

Regeringen kommer att ge Polismyndigheten i uppdrag att se över behovet av vilka nya förutsättningar som behövs för kontroller i gränsnära områden. Åtgärder som kan vara aktuella rör till exempel automatisk kamerabevakning med nummerplåts- och fordonsavkänning vid våra gränsövergångar.

Ligornas fräcka metoder – så stjäl de din båtmotor


Text: Martin Strömberg • 2018-02-09
ArtiklarBåtnyttBåtnytt
Rulla till toppen