Det är många som inte vill ha en ny rak kaj längs sundet // Foto: Heleneborgs Båtklubb

Artiklar

Över 11 000 vill rädda Pålsundet

Protester mot Trafiknämndens planer

Text: Martin Strömberg • 2018-02-14 Uppdaterad 2018-02-14

Trafiknämnden i Stockholm beslutade i förra veckan att fälla träd och riva bryggorna på Södermalmssidan av Pålsundet för att göra en bredare cykelbana och förbättra cykelstråket längs Söder Mälarstrand.

Heleneborgs Båtklubb nästan 100 år gamla hamn skulle i så fall rivas och man tycker att det finns bättre sätt att lösa problemen, och har därför dragit igång en protestlista på Facebook, ”Var rädd om Pålsundet”.

I skrivande stund har 11 628 personer skrivit under listan.

Så här skriver man på sidan: 

Ett av Stockholm sista centrala gröna vattenrum försvinner, på grund av en illa genomtänkt och dessutom mycket dyr teknisk lösning för trafik.

Stockholms Stad har kommit med ett förslag för Pålsundsparken som kan komma att hota den unika miljön i Pålsundet. Blir förslaget verklighet fälls alla träd längs med sundets Södermalmssida och längs stranden anläggs en betong- och stenkaj.

Det finns andra sätt att öka framkomligheten för cyklister. God cykeltrafik på Söder Mälarstrand bör understödjas genom att ytorna för biltrafik minskas till förmån för säker framkomlighet med cykel.

Återstår att se om protesterna vinner gehör.


Text: Martin Strömberg • 2018-02-14
ArtiklarBåtnyttBåtnytt
Rulla till toppen