Kustbevakningen stoppar en båt.

En ovälkommen syn för en båtförare. Den kan betyda att du har befunnit dig på fel sida om lagen. Foto: Kustbevakningen.

Artiklar

Så mycket kostar förseelser på sjön

Lagens långa arm når fritidsskeppare långt ut till sjöss. Här är exempel på förseelser och deras påföljder.

Text: Jessika Ericsson • 2024-05-16 Uppdaterad 2024-05-16

Så här mycket kostar det att gasa på för mycket:
1–5 knop, 1 000 kr
6–10 knop, 1 500 kr
11–15 knop, 2 000 kr
16–20 knop, 2 500 kr
21–25 knop, 3 000 kr
Vid högre fartöverträdelse får Polisen inte utfärda böter. Istället upprättas en polisanmälan som skickas till åklagaren.

Samma promillegräns gäller på sjön som på land, det vill säga 0,2 promille alkohol i blodet. Gränsvärdet gäller för båtar med motordrift som kan köra minst 15 knop eller har en skrovlängd på minst 10 meter. Polisen och Kustbevakningen har rätt att kontrollera nykterheten ombord på fartyg som inte uppfyller kriterierna om det finns skälig misstanke att föraren är påverkad av alkohol.
Sjöfylleri är ett brott mot sjölagen. Man skiljer på sjöfylleri och grovt sjöfylleri. Gränsen för grovt sjöfylleri är 1,0 promille i blodet. Påföljden för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst 2 månader. För grovt sjöfylleri är påföljden fängelse i högst två år. Det är inte bara föraren som kan dömas för sjöfylleri. Även andra ombord, exempelvis den som navigerar, kan göra sig skyldig till brott.

Under sommar­månaderna ökar Kustbevakningen naturligt nog sin övervakning. Foto: Kustbevakningen

Störande och onödig körning är ett brott mot sjölagen. Kustbevakningen och Polisen utövar tillsyn och kan bötfälla på plats. Bötesbeloppet för störande körning är 1 000 kronor. Enligt Kustbevakningen kan störande körning till exempel vara att köra vattenskoter på samma ställe i samma fjärd under 20–30 minuter. Kustbevakningen konstaterar också att det är ovanligt att någon bötfälls eftersom det är få som ägnar sig åt buskörning när Kustbevakningens fartyg är i närheten.

Sedan sommaren 2021 är störande och onödig körning med vattenskoter ett brott mot sjölagen. Foto: Kustbevakningen

Ett exempel på onödig körning är enligt Sjöpolisen att man kör i närheten av människor som utövar aktiviteter som bad eller friluftsliv. I 20 kap 3 § sjölagen står att ”den som tar sådan färdväg, håller sådan hastighet eller annars med fartyg färdas så att han i onödan stör omgivningen döms till penningböter”. Polisen kan utfärda ordningsböter för detta brott ute på plats. Bötesbeloppet är 1 500 kr.

Det kan också bli påföljder om du till exempel kör båt i naturskyddsområde eller inom militärt skyddsområde.

Det är främst sjölagen (SjöL) och fartygssäkerhetslagen (FSL) som har betydelse för ansvar och straff för händelser till sjöss.


Text: Jessika Ericsson • 2024-05-16
Artiklar
Rulla till toppen