Nu ska vraken utmed våra södra kuster saneras // Foto: Kustbevakningen

Artiklar

Tickande havsbomber ska saneras

Trettiotal fartygsvrak klassas som akut miljöfara

Text: Martin Strömberg • 2018-03-12 Uppdaterad 2018-03-12

Längs den skånska och blekingska kusten finns ett trettiotal vrak på havsbotten som klassas som akut miljöfarliga. Just nu håller Havs- och vattenmyndigheten på med en riskutvärdering för att utreda vilka som måste saneras först.

Totalt har elva vrak klassats som mest miljöfarliga.

– Mest miljöförstörande är inte de fartyg som släpper ut en stor del kemikalier på kort tid utan de som ligger och småläcker, säger Frida Åberg, utredare på Havs- och vattenmyndigheten till SVT Nyheter Skåne.

Vraken kan ha olja eller annan farlig last ombord och utvärderingen ska vara klar till sommaren. Havs- och vattenmyndigheten går bland annat igenom haverirapporter, ritningar, miljödatabaser och uppgifter om strömmar i området.

– Vi tittar på hur stor risken är att det blir ett utsläpp, vilka konsekvenserna skulle kunna bli av ett utsläpp och vad en sanering kostar, säger Frida Åberg.

I november förra året pågick ett pilotprojekt för ett av fartygen, Thetis, som sjönk 1965 utanför Smögen på Västkusten.

Tretton dagars sanering med undervattensrobotar slutade med att 730 liter olja pumpades ut.

Regeringen har satsat en kvarts miljard för att under tio års tid minska miljöriskerna från vrak. Förhoppningen är att det ska leda till en sanering av mellan ett och tre vrak per år under den tiden.

 


Text: Martin Strömberg • 2018-03-12
ArtiklarBåtnyttBåtnytt
Scroll to Top