35 meter av kajen i Sjötorp ska renoveras nu. Och det är bråttom, för i maj ska kanalen öppnas för säsongen. De resterande 155 kajmetrarna renoveras under vintern 2017/2018. Foto: AB Göta kanalbolag

Artiklar

Tidsnöd för renovering av raserad Göta kanal-kaj

Det krävs ett omfattande arbete för att renovera den kaj som rasade längs Göta kanal i höstas. Men det blir knappt om tid att få den populära kajen i Sjötorp klar till säsongsstarten 2017.

Text: Jens Augustinsson • 2017-01-12 Uppdaterad 2021-06-09

Pressmeddelande från AB Göta kanalbolag

Nu påbörjas renoveringen av kajen i Sjötorp som rasade i höstas. Kajen kommer att renoveras i två etapper för att undvika påverkan på kanalsäsongen. Med en tight tidsplan räknar ändå AB Göta kanalbolag att hinna färdigt första etappen innan Göta kanal öppnar i maj.

Det var i samband med att övre hamnbassängen i Sjötorp tömdes på vatten för inspektion som delar av kajen rasade. Det kom då som en överraskning och Göta kanalbolag har sedan dess arbetat intensivt med att undersöka raset, se hur kajen är uppbyggd och kontraktera entreprenör för återställandet. Arbetet med kajen i Sjötorp ingår i det stora renoveringsprojektet Göta kanal 2.0 och blir det 25:e i ordningen sedan starten 2016.

Den delen av kajen som rasat, cirka 35 meter, är mest akut och kommer åtgärdas direkt. För att kunna arbeta med tunga maskiner vid kajen byggs först en väg ut i bassängen. Därefter kommer befintligt material transporteras bort och muren byggs upp på nytt. Resterande del av kajen, ca 155 meter, kommer att åtgärdas i etapp två under vintern 2017/2018.

-Att kajen rasade visar att vår kanalanläggning fortfarande har kommandot och talar om för oss vad som behöver åtgärdas, säger Anders Donlau, Projektledare för Göta kanal 2.0. Det kommer att bli knappt om tid att hinna med renovering av kajen inför säsongsöppningen i maj 2017, men vi kommer att göra allt för att påskynda processen, avslutar Anders Donlau.

Kajen i Sjötorp är en publik och populär natthamn för såväl passagerarbåtar som fritidsbåtar. Kajraset som skedde i höstas var det första fullskaliga raset som inträffat sedan AB Göta kanalbolag initierade en kajutredning 2010. Området kring raset har under pågående arbetet spärrats av. Projektet leds av konsultföretaget Cowi AB som i sin tur anlitar lokala entreprenörer, bland annat Mark och Bygg, Gullspångs grävmaskiner AB.

Fakta Göta kanal 2.0

Namnet på det projekt som Göta kanalbolag tagit initiativ till för att säkra Göta kanal inför framtiden. En förstudie har gjorts och slutrapporten visar på ett stort renoveringsbehov för att klara av Göta kanals fortsatta drift som besöksmål och kulturarv.

Regeringen har beslutat att avsätta 150 miljoner kronor under 2016-2017 till den nödvändiga upprustningen och totalt beräknas projektet kosta drygt en halv miljard kronor under en femårsperiod. En omfattande del i projektet styrs av kraven i den nya Dammsäkerhetslagen (2014:214).

Här rasade en kaj längs Göta kanal

Därför kan Göta kanals läckande slussar skapa slukhål

TV: Här blir slussningen en mardröm


Text: Jens Augustinsson • 2017-01-12
ArtiklarLivetOmbordKanalerVänern
Rulla till toppen