151040.jpg

Artiklar

Välj rätt bottenfärg

Nya regler har lett till nya typer av bottenfärger. Fortfarande fungerar de allra flesta färger genom ett kemiskt eller ett fysikaliskt skydd, men det finns ett par miljö-vänliga produkter som visar på -nytänkande. Genom denna köpguide hoppas vi kunna ge dig en överblick över färgdjungeln.

Text: Redaktionen • 2009-03-05 Uppdaterad 2022-03-15

Bottenmålning är en av de vanligaste sysslorna inför sjösättningen. Därför är den också ett hett samtalsämne ute på båtklubbarna nu under vårrustningen. Miljökraven har skärpts och särskilt på ostkusten har det skapats problem när bottenfärgerna inte längre är lika effektiva. En del båtägare trotsar lagen och använder elakare färg än vad som är tillåtet, men de mindre giftiga färgerna har faktiskt blivit bättre med åren. Det har också dykt upp anläggningar på olika platser i skärgården där man kan tvätta båtbotten under pågående säsong.

Det man vill skydda sig mot är djur, exempelvis havstulpaner, som lämnar ett hårt och vasst skal efter sig. Även vattenväxter gillar plana ytor, och eftersom de flesta båtar ligger stilla större delen av säsongen är båtbotten en gynnsam växtplats.

Att förhindra beväxning är viktigt av flera skäl. Beväxning under båten gör den både tyngre och mer svårmanövrerad. Den blir därmed mer djupgående än normalt. Kraftig beväxning kan skada skrovets yta, särskilt när den senare ska tas bort. Beväxningen sänker hastigheten och ökar bränsleförbrukningen, vilket betyder ökade avgasutsläpp. Det är inte heller gynnsamt för ekonomin.

Två typer av färg

I huvudsak finns det två typer av bottenfärg, eller antifoulingmedel som det också

kallas: de kemiska som fungerar genom att de avger gifter, och de fysikaliska som bildar en yta där växter och djur inte får fäste. Alla färger som förhindrar tillväxt på ett kemiskt sätt måste vara godkända av Kemikalieinspektionen, och denna säsong finns det faktiskt bara en ”kemisk” färg som är godkänd för både ost- och västkusten.

Många ämnen som används som bekämpningsmedel i ”kemiska” bottenfärger har visat sig vara skadliga för växt- och djurlivet i stort, och därför har lagarna kring bottenfärger skärpts allt mer sedan 1989. Tennorganiska föreningar är inte längre tillåtna, och färger som innehåller biocider som koppar, irgarol och isotiazolin får bara användas under vissa förhållanden. Eftersom förhållandena på västkusten klassas som svårare är exempelvis koppar tillåtet där, medan det är helt förbjudet på ostkusten.

Generellt sett fungerar alla färger som säljs för ostkust och insjö med ett fysikaliskt skydd. De kan till exempel vara polerande. Det vill säga att de genom att fälla färg släpper växter och djur som sätter sig. Ett fysikaliskt skydd kan också fungera genom att bilda en väldigt hal yta.

Att en färg har ett fysikaliskt skydd betyder inte automatiskt att den är miljövänlig. Nej, de flesta färger med fysikaliskt skydd innehåller tyvärr också en hel del ämnen som inte är särskilt vänliga mot miljön. Det är tillverkarens ansvar att märka produkterna så att konsumenten kan se om färgen innehåller något hälsofarligt ämne.

Nytt för i år är en typ av färg vars aktiva ämne är ett vegetabiliskt protein. Det fungerar genom att mikroorganismer äter av proteinet och skapar ett syrefattigt skikt närmast skrovet, där inga växter eller djur fastnar. Ett annat exempel på nytänkande är att använda kryddor. En färg som använder peppar som aktivt ämne för att stöta bort djur och växter har funnits på marknaden i flera år nu.

Källor: Kemikalieinspektionen, Sjöfartsverket

Mer fakta om bottenfärg

Använd aldrig färg som innehåller koppar på en aluminiumbåt. I princip kan man göra det om man använder en grundfärg emellan, men i praktiken behövs det bara att man kör emot en sten så skavs både bottenfärg och grundfärg av. Om resultatet blir att kopparfärgen kommer i kontakt med aluminiumskrovet tar detta skada.

Regler för bottenfärg

På färgburkarna finns anvisning om vilket område de är godkända för. Hemmahamnen under säsongen avgör vad du får använda för typ av bottenfärg.

Ostkust och insjöar:

Denna zon avser ostkusten mellan finska gränsen i norr och Trelleborg i söder. Till denna zon hör även insjöar, älvar och vattendrag. Det är förbjudet att använda färg som innehåller koppar eller andra biocider här.

Västkust:

Denna zon avser västkusten mellan Trelleborg och norska gränsen. Alla bottenfärger innehållande koppar eller andra biocider måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få användas. På etiketten ska finnas ett registreringsnummer.

Båtar under 200 kg:

På båtar som väger under 200 kg får inga bottenfärger som innehåller koppar eller biocider användas. Det gäller oavsett hemmahamn. På mindre båtar är det alltså ostkustfärg som gäller.

Av: Text och foto: Johannes Nordemar

Välj rätt bottenfärg Välj rätt bottenfärg Välj rätt bottenfärg

Välj rätt bottenfärg


Text: Redaktionen • 2009-03-05
ArtiklarpraktisktbatagandeVårrustningGuiderVårrustning
Scroll to Top